Pár mojich článkov o novom svete z .týždňa. V týchto témach pokračujeme na BrainBreakfast, na cykle seminárov Očakávajme neočakávané, aj na plánovanej ceste do Číny.

Ocakavajme neocakavane

Metamorfóza sveta

Individualizácia je vo všetkom

Digitálna samoobsluha

Medzičlánky sú nanič

Mysli globálne konaj lokálne

Fungovanie v kruhu

Aby sme sa neocitli v dystopii

Sieťovanie a spolupráca

Roboty a roboti

Svet chorých ľudí

Prelomové technológie

Modulárny svet

Vzdelávanie v rýchlom svete

Opravári sveta

Nepotrební ľudia

Keď menej je viac

0