Čo nemáme to nepotrebujeme

Mesiac: máj 2016

Faustova spoveď

Volajú ma manažér Faust. Každú situáciu dokážem využiť vo svoj prospech. Vždy viem, čo treba povedať a čo nie. Viem,…

Degenerácia

Degeneráciou sa označuje strata určitých vlastností tela alebo jeho častí, oslabenie orgánov alebo vývojový úpadok. Degeneráciu vidieť aj vo vývoji…

Spolu-tvorenie

Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca Stvoriteľa, ktorú…

Bojovať a žiť

Zarmúti ma správa keď si človek siahne na život alebo skupina mladých ľudí hazarduje a zahynie pri nejakej tragédii. Nechajú…