Témy mojich seminárov a workshopov

1. Inovácie

Ako prinášať vyšší úžitok zákazníkom a odstraňovať škodlivé funkcie

 • Ako inovovať podnikateľské modely, výrobky, služby a procesy
 • Inovačné princípy, postupy a metódy – Design Thinking, Design Sprint, WOIS, systematické inovácie
 • Inovačná kultúra a organizácia a kultúra
 • Ľudia, motivácia, financovanie inovácií

2. Nové trendy vo svete podnikania

Ako sa vysporiadať s rýchlo sa meniacim svetom okolo nás

 • Transformačné trendy v podnikaní
 • Prelomové technológie a exponenciálny svet
 • Ako sledovať a vyhodnocovať trendy?
 • Využitie trendov pre svoje podnikanie

3. Hľadanie vlastnej cesty

Ako objavovať svoj talent a vlastnú cestu v živote a v podnikaní

 • Sebapoznanie
 • Stratégia prvého kroku
 • Osobná stratégia
 • Akčný plán

4. Štíhly vývoj výrobkov a služieb

Ako prinášať nové výrobky a služby na trh rýchlejšie a lacnejšie

 • Plytvanie v oblasti vývoja a zvyšovanie výkonnosti
 • Princípy štíhleho vývoja
 • Organizácia štíhleho vývoja
 • Vývojové tímy

5. Slušná firma

Ako budovať firmu, ktorá nerobí druhým to, čo nechcete, aby oni robili vám

 • Princípy slušnej firmy
 • Hodnoty a kultúra slušnej firmy
 • Sloboda, zodpovednosť a a antikrekosť
 • Motivácia, výkonnosť a slušná firma

6. Od operatívy k dôležitým veciam

Ako zvyšovať výkonnosť tým, že sa sústredíme na podstatu

 • Operatíva a stratégia
 • Od reaktivity k proaktivite
 • Zameranie na priority
 • Disciplína a prekonávanie prekážok

7. Ako dosahovať lepšie výsledky a pracovať menej?

Ako si lepšie organizovať svoj čas a projekty

 • Koncentrácia na dôležité veci a doťahovanie vecí do konca
 • Zvyšovanie dôvery a zlepšovanie spolupráce
 • Eliminácia byrokracie a plytvania
 • Odstránenie strachu zo zmien a ich využitie vo svoj prospech

8. Ako začať? Začať!

Ako rozvíjať proaktivitu a stratégiu prvého kroku

 • Od nápadu k akcii
 • Proaktivita, priority a ciele
 • Motivácia a šťastie v práci
 • Osobný podnikateľský model

9. Zjednodušovanie v práci a v živote

Ako odstraňovať z práce a života plytvanie a veci, ktoré nás oberajú o čas a výkonnosť

 • Jednoduchosť a zložitosť, princípy zjednodušovania
 • Hľadanie podstaty a definovanie priorít
 • Keď menej je viac
 • Príklady zjednodušovania a akčný plán

10. Štíhle procesy v malej firme

Ako nastaviť v podniku plynulý, produktívny a bezchybný tok doručovania hodnoty zákazníkovi

 • Princípy štíhleho myslenia
 • Štíhle pracoviská, štandardy a vizualizácia
 • Štíhle toky
 • Štíhla organizácia a kultúra

11. Pomaly ďalej zájdeš

Ako dosahovať výkonnosť a rovnováhu tým, že robíme dôležité veci v predstihu

 • Objavovanie talentu a hľadanie zmyslu
 • Od hodín ku kompasu, pomalý a rýchly čas
 • Rozhodovanie a rozlišovanie
 • Princípy v živote a v podnikaní

12. Myslieť ako dizajnér

Ako objaviť problém zákazníka, rýchlo navrhnúť riešenie a vytvoriť prototyp

 • Empatia a sledovanie prostredia zákazníka
 • Analýza problému
 • Návrhy riešenia a prototypovanie
 • Testovanie a vylepšovanie riešenia

13. Zdravý rozum a  znižovanie byrokracie

Ako sa vymotať z byrokracie a používať zdravý rozum namiesto prázdnych rečí a prezentácií

 • Analýza BMI – Bureaucracy Mass Index
 • Zlepšovanie BMI a princípy zdravého rozumu v podniku
 • Príklady znižovania byrokracie
 • Akčný plán

14. Stratégia podniku

Ako roztočiť  fungujúce koleso – zákazník, financie, inovácie a procesy a doťahovať veci do konca

 • Kde sme a kam smerujeme – zákazníci, financie, inovácie, procesy
 • Prekážky, obmedzenia, protirečenia
 • Prostredie a konkurencia, hodnotová krivka
 • Strategický plán

15. Teória obmedzení

Ako systematicky objavovať a eliminovať obmedzenia v dosahovaní našich cieľov

 • TOC princípy a metriky
 • Externé a interné obmedzenia a ich prekonávanie
 • Neustály proces zlepšovania
 • Nástroje na prekonávanie obmedzení v procesoch a projektoch

16. Kresťanské princípy v podnikaní

Ako pracovať s talentmi, peniazmi a ľuďmi tak, ako keby bol našim spoločníkom Ježiš Kristus – inšpirácie z kláštorov a od duchovných otcov

 • Talenty a peniaze v rukách kresťana
 • Princípy podnikania podľa Sv. Ignáca, Benediktínov a duchovných otcov
 • Kresťanské podnikanie v reálnom živote
 • Budovanie kresťanskej kultúry v podniku a jeho okolí

Podklady k seminárom

obalka-flexospolupracaInnoKMVONVyvojkaizenVCstihly-a-inovativni-podnikPomalydivny svetInno2povolanieinovacieLeaderU1