Čo nemáme to nepotrebujeme

Kategória: Projekty

Tu budem hovoriť o niektorých mojich skúsenostiach z minulých projektov – napríklad z vývoja a aplikácii simulačného systému SIMPLE++, zo spolupráce s Fraunhofer IPA, zakladania a budovania našej spoločnosti IPA Slovakia, alebo z rôznych projektov napríklad vo firmách.

Príbeh OMS

„Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími, kvalitnejší nad menej kvalitnými, odvážnejší nad menej odvážnymi.„  Vladimír Levársky Vlado patrí…

Príbeh Notus

Firma Ľuba Šveca má silné technické zázemie vo vývoji aj vo výrobe. Vedia vymyslieť a vyrobiť z plechu takmer čokoľvek. Nechcú…

Príbeh Flaviolu

Prišiel za mnou Tibor Husár, ktorý študuje v našej Podnikateľskej univerzite. Má firmu na Spiši a vlastní unikátnu technológiu lisovania…

Myslieť ako dizajnér

Firmy používajú množstvo nástrojov priemyselného inžinierstva na optimalizáciu interných procesov – napr. snímkovanie procesov, mapovanie toku hodnôt, andon, PDCA, FMEA,…