Čo nemáme to nepotrebujeme

Mesiac: apríl 2024

5S od Baťu

V tomto týždni sme mali konferenciu Baťov odkaz svetu, na ktorej sa stretlo vyše 500 ľudí. Výhodou vyššieho veku je,…

Inklúzia

Inklúzia znamená začlenenie a akceptovanie každého človeka na základe rešpektovania rovnakej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí. Pomáhať slabším je oveľa viac, ako byť…

Zločinecké skupiny

Som presvedčený, že politické strany sú organizované zločinecké skupiny. Na ich čele stoja často jedinci s narušeným charakterom a psychikou,…

Rozvíjame sa

Takto sa už niekoľko rokov volá konferencia kresťanských podnikateľov, ktorá sa koná v apríli v Nimnici. Pamätám sa na prvé…