Inklúzia znamená začlenenie a akceptovanie každého človeka na základe rešpektovania rovnakej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí. Pomáhať slabším je oveľa viac, ako byť prvý, najsilnejší a najúspešnejší. Áno, viem, potrebujeme rozvíjať najlepšie talenty, nadaných a schopných, ktorí posúvajú spoločnosť ďalej ako hendikepovaní, pomalí a slabí. Ale aké sú naše metriky rozvoja spoločnosti? HDP? Pridaná hodnota a ziskovosť? Vzdelanostná úroveň obyvateľstva? Bohatstvo? Kúpna sila obyvateľstva?

Nemali by sme sa viac zaoberať dobrom, šťastím, spokojnosťou, láskavosťou alebo vzájomným rešpektom? Ekonomické parametre nám stúpajú, ale rastú aj agresivita, neznášanlivosť a konflikty. Vychovávame individuality naprogramované na úspech, ale nepripravené na neúspechy. Úspech definujeme cez dosahovanie vlastných cieľov, ale zabúdame na službu druhým, dávanie a obetu.

Je dobré ak „normálne“ deti budú vyrastať spoločne s deťmi, ktoré majú nejaký handicap a naučia sa ich prijímať a spolupracovať s nimi. Lepší život nie je o tom, kto bude prvý alebo najlepší, ale o tom, kto dokáže pomôcť slabšiemu alebo počkať na pomalšieho.

Prijali sme do Dobrého pastiera muža z väzenia. Podviedol nás a spôsobil nám veľa problémov. Teraz nám vypisuje z rozličných adries pod rôznymi menami (včera to bola Monika, predtým Valery atď.) Je taká choroba, keď človek preskakuje z jednej identity do druhej. Píše nám, že je s peknou priateľkou, obklopený bohatstvom a pritom možno trpí osamelosťou. Modlíme sa za neho, aby sa vymanil z hriechu a pohľadu do krivých zrkadiel.

Kedysi sme „iných“ odkladali do ústavov a „normálnych“ sme pripravovali na preteky – škola, práca, dôchodok. Spoločnosť je polarizovaná a fragmentovaná, ale prežijeme iba vtedy, ak sa budeme vzájomne rešpektovať a využívať našu rôznorodosť. Problémy, ktoré nás čakajú, vyriešime iba spoločne, v tímoch a v prepojení rôznych znalostí a talentov.

Myslím si, že sme stále mentálne prepojení s minulosťou, kde sa bojovalo o moc, kde sa víťazilo silou, kde sa úspech meral peniazmi a sláva dosahovala funkciou. Toto nastavenie našich myslí musíme opustiť. Nepotrebujeme moc nad druhými, ale nad sebou. Víťazstvo nie výsledkom sily a porážky slabšieho. Naše bohatstvo nespočíva v množstve peňazí na účte, vo veľkých domoch alebo drahých veciach. Je medzi nami oveľa viac výnimočných ľudí bez titulov a funkcií, ako „prázdnych celebrít“ v politike alebo v médiách.

Ježiš priniesol na svet inklúziu. Nesegregoval, nevylučoval ani neodsudzoval hriešnikov, chorých a ľudí na okraji spoločnosti. Jeho Otec nás tiež necháva pobehovať po svete, vystrájať rôzne bláznovstvá a hriechy a odpúšťa nám. Je s nami trpezlivý, dáva nám čas a svoju lásku. Miluje nás, ale miluje aj našich nepriateľov. Toto je inklúzia v praxi. Dnes je deň Dobrého pastiera. Dobrý pastier má rád všetky svoje ovečky.

38