Dokončujeme knihu, ktorá bude mať vyše 200 strán a 100 obrázkov. Je o ľuďoch a problémoch, o ktorých sa veľmi nehovorí v médiách. Je aj o tom, ako každý z nás môže pomôcť ľuďom na okraji spoločnosti, ale aj sebe – tým, že pomáha chudobným, trpiacim a neviditeľným. Môžete pomôcť aj tým, že podporíte vydanie tejto knihy alebo si ju kúpite.

Táto kniha vychádza na podporu OZ Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom. Tu je účet, kde sa dá prispeť s poznámkou „poslední budú prví“ – (IBAN): SK20 0200 0000 0025 5321 8455.

Naša krajina je oveľa krajšia a lepšia ako sú správy v médiách a na internete. Je v nej veľa lídrov, ktorí v skrytosti robia veľké veci – pomáhajú slabým vstať, nemocným ozdravieť, odstrčeným a osamelým, aby boli prijatí a rešpektovaní. Týchto ľudí nasledujú ďalší a pracujú na Božích projektoch. Aj dnes sa dejú zázraky, keď nevládni vstávajú, chromí začínajú chodiť a „mŕtvi“ sa vracajú do života.

Žijeme zvláštnu dobu. Žijeme transformáciu sveta. Stroje s umelou inteligenciou sú rýchlejšie ako ľudia, ale nemajú cit. Oslobodia nás od náročnej práce preto, aby sme získali čas byť znovu ľuďmi? Máme šancu, aby sme sa naučili vidieť osamelých, trpiacich a vylúčených v našej blízkosti, prihovorili sa im a podali im ruku. Aby sme si uvedomili, že ľudia nie sú zdroje pre zvyšovanie ziskov, ale ľudské bytosti, ktoré dokážu tvoriť, milovať a pomáhať.

Našim životom nedáva zmysel nahromadené bohatstvo, ktoré tu raz každý z nás aj tak zanechá. Spomaľme, aby sme nestratili správny smer. Možno si tak lepšie uvedomíme skutočné dary a poklady v našom živote a bezcennosť toho, za čím sa naháňame. Pri spomalení si lepšie všimneme aj ľudí, ktorí sú často neviditeľní, ale budú nám raz možno otvárať bránu do Neba. Mnohí svätci začali zle, ale dobre skončili. Mnohí z tých, ktorí chcú byť dnes prvými, budú raz poslední a mnohí z posledných, ktorí dnes nemajú silu vstať, budú prvými.  

30