Takto sa už niekoľko rokov volá konferencia kresťanských podnikateľov, ktorá sa koná v apríli v Nimnici. Pamätám sa na prvé stretnutie podnikateľov, ekonómov, ekológov a kňazov v Nízkych Tatrách, kde profesor Milan Zelený alebo podnikateľ Ivan Baťka, diskutovali s kňazmi Antonom Srholcom, Lackom Stromčekom, Lackom Kučkovským, prírodovedcom Mirkom Sanigom, lekárom Lacom Lahom a ďalšími. Boli aj ďalšie stretnutia v Nemšovej, Brne, Mariánke s hosťami ako Stanko Lajda, Daniel Hevier, Anselm Grün, brat Filip, Imrich Gazda, Vladko Krčméry, Juraj Benca alebo Andrej Kiska. A potom Ľubko Klieštik a Mário Tomášik pokračovali v spájaní a rozvoji kresťanských podnikateľov.

Ľubko Klieštik to povedal vo štvrtok veľmi dobre. Hovoril o skupine smútiacich ľudí, ktorí pochovávali jediného syna vdovy a skupine radostných apoštolov okolo Ježiša, ktorý syna vzkriesil a priniesol utrápeným ľuďom pokoj a úľavu. Obidve skupiny sa stretli na jednom mieste, tak ako sa podobné skupiny stretávajú v našich životoch.

V podnikaní popisujeme rozvoj slovami rastu alebo recesie a pozeráme sa do tabuliek a grafov. Práve v tomto týždni mi kamarát, podnikateľ, hovoril, že všetci naokolo klesajú. Všetci chcú rásť – ľudia aj firmy. Je to však krátkodobý rast na tomto svete, ktorý môžeme merať ziskami, pridanou hodnotov, prečítanými knihami alebo hodinami fyzického cvičenia. Môže nám pomôcť v nášom živote na zemi ku zdraviu, radosti, dobrým vzťahom a správnym rozhodnutiam.

My kresťania však veríme vo večný život, kde sú iné tabuľky, grafy a metriky. Viac sa pozeráme do nášho srdca a snažíme sa riadiť kompasom – Ježišom Kristom. Svet podnikania sa meria hodinami a peniazmi, svet kresťana kompasom a dobrými skutkami. Ak sme rozumní, nemusia byť hodiny v rozpore s kompasom, ani peniaze s dobrými skutkami.

A čo sú dobré skutky? Tie, ktoré od nás očakáva Boh, na ktoré nám dal talenty a pri ktorých nás vedie a pomáha nám. A ako zistíme, čo to vlastne je, čo máme robiť, po akej ceste máme kráčať v našom živote a v podnikaní?

Odpovede sú v Božom slova, lenže to sa nečíta tak ako výsledovka alebo súvaha. Človek ho musí premodliť a jeho obsah sa mu zjavuje postupne a pomaly. Podnikatelia si platia konzultantov. Tí najlepší sú drahí a nemajú čas. Ten najlepší konzultant je však zadarmo, má času dosť a je 24 hodín denne v on line režime. Žiaľ, my si pre Neho nevytvoríme priestor, lebo sa venujeme všetkému možnému. Volá sa Ježiš a nielen, že nám ukazuje správnu cestu, on nám dáva aj silu, energiu, pokoj, lásku, odpustenie a čistotu srdca. Žiaden konzultant nebude s vami plakať, niesť kríž a kráčať tmavou dolinou trápenia a beznádeje.

Takto sa rozvíjame a budujeme biznis modely kresťanov. O tomto diskutujeme na konferenciách kresťanských podnikateľov. Vďaka za to Ľubko Klieštik, Mário Tomášik a Vladko Maslák. Pomáhate nám rásť.

Včera nás bolo v Martine okolo 200 na konferencii o kresťanoch v nemocnici a paliatívnej medicíne. Vedľa bežali voľby a my sme diskutovali o zdravotnej a duchovnej opatere v posledných fázach života. Vďaka otec Juraj Jendrejovský a profesor Alexander Jurko. Diskutovalo sa o tom, že smrť nie je prehra, ale zavŕšenie života a človek by nemal umierať osamelý v cudzom prostredí. Hovorili sme aj o hospicoch a strategií poslednej fázy ľudského života. Boli to prednášky a workshopy plné pokory, prijatia, lásky, milosrdenstva a viery. Na konci sme sa modlili s vladykom Mons. Milanom Lachom, SJ, za dievčatá, ktorých mladé životy vyhasli na Spiši. Vo volebných miestnostiach to nakoniec nedopadlo dobre, ale naše životy našťastie nezávisia od prezidentov, ale od Boha.

Foto zo svätej omše a konferencie v Martine – Janka Klieštiková

Zajtra máme Akadémiu Dobrého pastiera s Jurajom Málikom na tému ťahák na úspech v živote a v práci a objavovanie talentu a radosti. V utorok sa stretneme vo Vrábloch na Mastermind skupine o samoriadení a spolupráci s Liborom Vilímom.

Vy, ktorí ste s nami neboli v Martine, si môžete pozrieť film jedného z našich hostí MUDr. Ondřeja Kopeckého

22