Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Transformácia

Veci sa menia

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som zo Stuttgartu písal…