Diskusie o kríze a návrate z nej podľa mňa nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus ani kríza – je to transformácia, ktorá prebieha už dlhšie, ale súčasné udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť. Zdá sa, že automobilový a ropný priemysel stratia svoje pozície. Keď sa bude vyrábať menej automobilov, poklesne aj výroba ocele, hliníka, ozubených kolies do prevodoviek alebo odvaľovacích obrábacích strojov na ich výrobu. A bude sa stavať menej nových výrobných a montážnych liniek s robotmi. Slovensko premrhalo úrodné roky na to, aby sa pripravilo na transformáciu – vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle, energetike, informatizácií, sociálnej a pracovnej oblasti alebo v poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj peniaze a dopady transformácie budú nemilosrdné.

Na poliach máme technické monokultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, salaše a bitúnky. Aj priemysel máme monokultúrny – postavený na výrobe automobilov zahraničných značiek. Roky sme na úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov na našom území, na poliach máme repku olejnú a sklady supermarketov, do ktorých vozí denne 700 kamiónov zahraničné potraviny. Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza ročne študovať do cudziny a mnohí tam po ukončení štúdia zostanú. Máme najväčšie regionálne rozdiely v Európskej únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni školstva a patríme k najohrozenejším ekonomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré sa očakávajú v automobilovom priemysle (pokles výroby a automatizácia).

Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus len neškodný bacil a dohadovanie sa, kto bude prerozdeľovať aké peniaze pripomína hru malých detí na piesku. Nie je dôležité, kto bude deliť peniaze, ale kto a načo ich dostane. Je to o prioritách a schopnosti využiť transformáciu v náš prospech. Škoda, že sa politici neučia to, čo my v našej Podnikateľskej univerzite – 3P. Pozorovať prostredie, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Televízne besedy, statusy na Facebooku, nepremyslené akcie a výmeny figúrok v štátnom aparáte nič neriešia. Len zvyšujú nervozitu a chaos. Výkonnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v tom, že sa vedia koncentrovať na správne priority. Stav, v ktorom sa naša krajina nachádza, nám veľa času nedáva. Pri koronavíruse sú dôležité rýchle a správne kroky. Pri transformácii, ktorej následky budú oveľa väčšie, je to podobné. Vlna cunami kedysi zmietla tisíce bezstarostných turistov. Transformácia sveta sa tiež nedá zastaviť.

Pozývam vás na našu Akadémiu Dobrého Pastiera v pondelok 1.6.2020 – tu je moja videopozvánka.

A tu tri otázky od Ivana Brožíka:

0