Čo nemáme to nepotrebujeme

Mesiac: október 2017

Metamorfóza

Svet sa mení a bude úplne iný. Prichádzajú prelomové technológie, nové generácie ľudí s inými hodnotami a preferenciami ako ich…

Až keď je najhoršie

Počúvam niekedy ľudí ako rozprávajú o svojich obráteniach a stretnutiach s Bohom. Väčšinou hovoria o chorobách, ťažkých životných situáciách, stavoch beznádeje…

Priemyselní zombíci

Veľký automobilový koncern si objedná modul u dodávateľa a dodávateľ súčiastku na Slovensku – s predpísaným výkresom, materiálom a cenou. Slovenský…