Ježiš Kristus niesol svoj kríž na Golgotu za nás a pod Jeho krížom putuje Jeho cirkev už dvetisíc rokov. Komunisti sa báli kríža a ich ríša zla sa rozpadla. Dnes znova prichádzajú akýsi „tolerantní“ bojovníci. Rozprával mi nedávno jeden kňaz, ktorý prenajíma penzión na rôzne školenia a duchovné cvičenia. Po jednej skupine našiel poškodené priestory, zvesený a zničený kríž. Vedúci skupiny sa mu snažil vysvetliť, že „tolerantným“ účastníkom kríž na stene prekážal a tak ho zvesili. Asi im prekážal aj zvesený a tak ho pre istotu polámali. Uvedomili si, že sú na pôde Katolíckej cirkvi? To by prišli v zablatených topánkach do mešity, lebo im vadia bosé nohy, alebo by strhávali zástavy na dúhových pochodoch, kvôli pestrým farbám? A čo tolerancia, ku ktorej tak radi všetkých povolávajú?

A teraz vám poviem môj pohľad na život. Kríža sa bojí zlo. A zlo je dielom diabla. A tí, ktorí odstraňujú kríže sú jeho služobníci, aj keď svoje činy zakrývajú peknými slovami o tolerancii a neutralite. Môžete mi nadávať, že som zaostalý a nevzdelaný katolícky fanatik. Boh nám dal kríž, aby sme ho niesli a On ho nesie s nami. Kríž od Boha nikto nezničí. Nepomôže mu zvesovanie, lámanie, pálenie, zakazovanie alebo retušovanie. Tak ako je nad všetkým, čo nás obklopuje Boh, je tu aj kríž.

V letákoch firmy Lidl vyretušovali kríže z gréckych chrámov na ostrove Santoriny alebo z talianskej dedinky Dolceacqua. Boja sa obchodníci, že im klesnú tržby, lebo u nich prestanú „tolerantní“ extrémisti nakupovať? Lenže ten kríž na tej streche je, on nie je iba symbolom kresťanstva ale aj súčasťou histórie a našej súčasnosti. Tak ako nám komunisti kedysi zakazovali kríže, tak nám ich dnes marketingoví „neutráli“ z centrály spoločnosti Lidl retušujú. Ako môžem veriť kvalite potravín v takomto obchode, keď klamú aj na fotografiách v letáku? Zaraďujem ich medzi značky a predajne, ktoré som vyretušoval zo svojho nákupného zoznamu – vody Mattoni, topánky John Garfield, jogurty TAMI alebo autá BMW.

Nevnucujem kríž nikomu, ani nemám potrebu niečo strhávať, zakazovať alebo retušovať. Ale prosím ostatných, aby mali rešpekt k našej viere a Cirkvi Kristovej. Ak bude Európska únia podporovať rozklad rodiny a odstraňovanie krížov, tak skončí podobne ako všetci, ktorí chceli bojovať proti Stvoriteľovi tohto sveta. Pred časom písal o tejto téme aj môj priateľ Jurko Dovala. Vybral som z jeho článku túto myšlienku: Kríž nás núti brať ohľad na iných, zapierať sám seba, umenšovať svoje ego, korigovať svoje plány a predstavy, stavať hrádzu svojim bezbrehým chúťkam a nerestiam. A hlavne, kríž nás učí odovzdať sa plne do služieb lásky, pod vládu Kristovu. Patriarcha Filaret Moskovský preto vyznáva: „Otec je Láska križujúca, Syn Láska ukrižovaná, Svätý Duch je nepremožiteľná Láska kríža.“

Myslím, že je dobré, aby sme sa postavili proti tým, ktorí nám chcú zobrať kríž. Ale nemusíme strácať čas bojmi s nimi. Modlime sa za nich, pretože aj oni nesú svoje kríže, ale nepochopili, že kríž nie je symbolom smrti, ale vzkriesenia a lásky. Nám pomáha kríž priblížiť sa ku Kristovi. A v niekom vyvoláva pocit odporu a odmietania. Ale nič im to nepomôže. Nie, Boh ich nebude trestať za to, že na nich nezasvietlo svetlo Jeho lásky. On si ich nájde, keď bude chcieť, dotkne sa ich srdca a spustí očisťujúci a uzdravujúci plač. On neprichádza, aby nás trestal, ale aby nás miloval, tak ako miluje starostlivý otec svoje svoje deti – všetky, tie poslušné, ktoré kľačia pod krížom aj tie zatúlané, ktoré kríž odhadzujú a ničia.

0