Objatie zlepšuje naše zdravie aj vzťahy, zmierňuje bolesť a znižuje stres. Apoštolský nuncius Nicola Girasoli pri svojej návšteve v Dobrom pastierovi nás viackrát vyzval k tomu aby sme sa objímali. Je dojímavé vidieť ako niekedy mamy objímajú svojich stratených synov v Dobrom pastierovi, alebo deti svojich znovu nájdených otcov a mamy. Vladko Maslák niekedy objíma celé dediny a mestá, keď ich žehná počas návštevy alebo prejazdu autom. Mirko Saniga objíma stromy v lese. Ja si často spomínam na objatia mojej mamy pred mojimi odchodmi na cesty s krížikom na čelo. Objímame sa aj keď sa stretávame s priateľmi v našej Akadémii Dobrého pastiera.

Svet osamelých a znepriatelených ľudí potrebuje viac objatia ako hádky. Viac otvorené dlane a ako zovreté päste, viac roztvorené a prijímajúce náručia ako ruky ukazujúce na druhých, odmietajúce a odsudzujúce. Predstavte si, že by sa dokázali objať napríklad Matovič s Ficom, Zelenský s Putinom alebo Biden s Trumpom. Objať sa, odpustiť si a hľadať spoločné dobro. Aký by to bol príklad pre všetkých, ktorí si kazia radosť zo života hádkami a spormi. A možno sa raz títo, aj iní znepriatelní ľudia, budú objímať v nebi. Ste pohoršení tým, že Putin alebo ďalší z menovaných by sa mali dostať do neba? Lenže Boh má rád všetkých a každému dáva šancu na svoje obrátenie a cestu do neba. Ak sa raz dostaneme do neba, čakajú nás tam vraj tri veľké prekvapenia – ľudia, ktorí tam budú a nemali by tam byť, ľudia, ktorí by tam mali byť a nebudú tam a naša vlastná prítomnosť.

Pápež František hovorí: „Pomysleli ste na to, aké bude to stretnutie s Ježišom, keď príde? Bude to objatie, jedna velikánska radosť, obrovská radosť. Musíme žiť v očakávaní tohto stretnutia!“ A pokračuje: „…ako dáme človeku pocítiť, že je milovaný? Predovšetkým ho treba objať. Dať mu pocítiť, že je vytúžený, že je dôležitý a prestane byť smutný. Láska vyvoláva lásku, a to silnejším spôsobom než keď nenávisť vyvoláva smrť.“

Tomáš Baťa naučil svojich spolupracovníkov dobre pracovať. Hovorieval však, že práca nikoho neobjíme. Vedel, že kto nenachádza ľudské objatie vo svojom okolí, nebude nachádzať radosť vo svojom živote ani v práci. Anselm Grün, OSB hovorí, že ak človek posudzuje druhých, je to znamením, že sa ešte nestretol sám so sebou. Neposudzujme a neodsudzujem druhých, prijímajme ich radšej s objatím – takých akí sú, aj špinavých, nevzhľadných, nevľúdnych alebo nepriateľsky nastavených proti nám.

Prežívame veľkonočné sviatky s Ježišom. Pripomenutie si chvíle, keď Ježiša pribili na kríž. Aj tam má roztiahnuté ruky, ako by ponúkal objatie tým, ktorí ho ukrižovali. Aké je to krásne, keď kňaz na omši osloví ľudí kostole „milovaní“ a roztiahne ruky v objatí. Ponúknime svoje objatie tým, ktorí ho potrebujú – osamelým, neprijatým a vylúčeným, márnotratným synom, dcéram aj rodičom. Aj tým,  ktorí nás bičovali ohováraním a križovali svojimi súdmi. A tešme sa, že ten, ktorý nás objímal z kríža, premohol smrť a prichádza nás objať každý deň.

Počas týchto dní som počúval prednášky a kázne o. Vojtecha Kodeta, O.Carm. Jeho rozprávanie o blahoslavenstve milosrdenstva ma úplne zobralo:

Rembrandtov obraz Návrat márnotratného syna mi nedávno poslala Evka Štefániková

Tu je fotografia z „Getsemanskej záhrady“ od Mirka Sanigu, kde prežil noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

24