Čo nemáme to nepotrebujeme

Mesiac: marec 2016

Podstata

Poďme k podstate a redukujme všetko ostatné. Dnes je to možno ťažšie, ako v minulosti, pretože máme veľa impulzov, stimulov a udalostí,…

Nehaňte ľud môj

Keď začali prichádzať prví zahraniční investori na Slovensko, všímal som si, ako často podceňovali našich ľudí. Dnes majú u nás…

Veci sa menia

Svoju diplomovú prácu som písal na písacom stroji a obrázky kreslil s tušom na pauzák. V osemdesiatych rokoch som zo Stuttgartu písal…