Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: inklúzia

Inklúzia

Inklúzia znamená začlenenie a akceptovanie každého človeka na základe rešpektovania rovnakej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí. Pomáhať slabším je oveľa viac, ako byť…