Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca Stvoriteľa, ktorú ukončil v siedmom dni a potom „odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. “Náš svet označujeme za dielo Stvoriteľa a živé bytosti na ňom voláme stvorenia. Človek sa od ostatných stvorení odlišuje schopnosťou tvoriť. Vieme vytvárať veci podľa svojich vlastných projektov a môžeme slobodne rozvíjať svoju tvorivosť.

Prečo Boh obdaroval iba človeka svojou vlastnou schopnosťou? Určite nie preto, aby sme ničili Jeho dielo a vymýšľali nástroje na zabíjanie života. Myslím si, že Boh nás pozýva do spolu-tvorenia, do spolupráce s Nim na pokračovaní Jeho diela.  Môžeme tak pokračovať ďalšom rozvoji stvorenia. Dostali sme výbavu na opravovanie a rozvíjanie tohto sveta. A sme pozvaní k spolupráci – so Stvoriteľom aj s druhými ľuďmi.

Vidím okolo seba mnoho prípadov ľudí, ktorí si robia zle a majú z toho radosť. Susedia si robia prieky pri oprave domu a vstupe na pozemok, spolupracovníci sa tešia z neúspechu a nepodarenej práce druhých. Manažérska literatúra k nám často hovorí militantným jazykom o tom, ako máme poraziť svojho súpera a dobyť jeho územie. Pápež František nás napomína a hovorí o tom, že namiesto múrov by sme mali stavať mosty. Zabúdame na slová spolu, spoločne, spolupráca, spoločnosť, spoločenstvo…Naše vety sa stále viac začínajú slovom JA. Nie vtedy, keď treba prejaviť odvahu alebo statočnosť, ale keď sa domáhame výhod, benefitov a privilégií. Strácame úctu k druhému názoru a človeku, myslíme si, že všetko dokážeme sami. Chceme byť prví, najlepší a najväčší a naše projekty niekedy končia ako Goliášov boj alebo stavba Bybylonskej veže. Jedna japonská automobilka chcela predávať najviac áut na svete a o niekoľko rokov sa jej šéf ospravedlňoval za pýchu a zle vytýčený cieľ.  Slávna nemecká, firma si o pár rokov definovala rovnaký cieľ a dnes sa ospravedlňuje za svoje emisné škandály.

Vráťme sa k dvom dôležitým slovám: spolu + tvorenie. Spolu znamená rôznorodé názory a schopnosti, heterogenitu, prepájanie a synergiu. Tvorenie je opakom deštrukcie a ničenia. Koľko dobrých nápadov a projektov dokáže zničiť závisť alebo neprajnosť a koľko úžasných diel vzniklo z „ničoho“ len vďaka vzájomnej spolupráci ľudí a Stvoriteľa.

V tomto týždni som sedel s chlapcami z firmy Skillandia. Jeden z nich hovoril o tom, ako učitelia nútia deti v škole sedieť potichu v lavici a zakazujú im spolupracovať. Pre deti je však normálne, že sa spolu rozprávajú, hrajú a spolupracujú. Poznám mladých ľudí, ktorých deti nechodia do školy a oni sa s nimi učia doma. Najskôr sa učili dve hodiny denne a pri preskúšaní ich pani učiteľka upozornila, že napredujú príliš rýchlo. Dnes sa teda vzdelávajú s rodičmi len hodinu denne a zvyšok času sa učia hrou to, čo ich baví. Zvládajú neuveriteľné veci. Hovoril som tento príbeh mojej mame, ktorá celý život učila deti. Súhlasila s týmto postupom a rozprávala mi o tom, koľko energie a času sa stráca tým, že si učiteľ vynucuje disciplínu a pozornosť v skupine žiakov. Ako rýchlo by napredovali deti keby sa učili spoločnou hrou? Profesor Milan Hejný rozvíja podobné postupy pri výučbe matematiky a teším sa na debatu s nim v Brne.

Predstavme si, že vytvoríme podobné prostredie slobody, hry a spolupráce v našich podnikoch. Uvedomujeme si, akú tvorivú energiu môžeme uvoľniť? A ako by vyzeral tento svet, keby sme prestali na seba zazerať, závidieť si a dokazovať si, kto je silnejší. Mal som živote šťastie. Stretol som veľa ľudí, s ktorými som sa mohol prepojiť a spolu-tvoriť. Najskôr vznikne akési pole, ktoré nás vzájomne priťahuje. Potom nasledujú diskusie, spoločné sny, nápady a projekty. A na konci niečo, čo nám dáva zmysel a prináša radosť. Neprišli sme na tento svet zarábať peniaze, ani robiť kariéru a dokazovať si, kto je najlepší. Prišli sme spolu – tvoriť. Aj s Pánom Stvoriteľom, ktorý je nad nami.

Teším sa na ďalšie stretnutia s vami, kde budeme spolu-tvoriť. Najväčší priestor nachádzam v Podnikateľskej univerzite. Práve som sa dohodol s Emilom Schultzom, že v jeho Emilových sadoch urobíme 24.júna svätojánsky zber čerešní spojený so seminárom Lokálna produkcia a odstraňovanie medzičlánkov.

Teším sa aj na ďalšie stretnutia v najbližších dňoch a týždňoch:

Vsetko bude inak

Akadémia inovácií

Inovačný deň

Design Thinking

Konferencia Brno

Seminár s podnikateľmi na horách – Pomaly ďalej zájdeš

Stretnutie podnikateľov u Benediktínov – 21.-24.7.2016

Konferencia šéfov vývoja a inovátorov v spoločnosti Siemens Praha – 5.9.2016, na ktorej vystúpia Vlado Kulla, Noro Brath, Jirka Marek, Braňo Poliak a ďalší.

pozvanka

0