Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: Design Thinking

Spolu-tvorenie

Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca Stvoriteľa, ktorú…

Myslieť ako dizajnér

Firmy používajú množstvo nástrojov priemyselného inžinierstva na optimalizáciu interných procesov – napr. snímkovanie procesov, mapovanie toku hodnôt, andon, PDCA, FMEA,…