Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: spolu – tvorenie

Spolu-tvorenie

Kniha Genezis začína touto vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ V ďalšom texte Biblie sa popisuje práca Stvoriteľa, ktorú…