Volajú ma manažér Faust. Každú situáciu dokážem využiť vo svoj prospech. Vždy viem, čo treba povedať a čo nie. Viem, čo chcú druhí počuť. A taká je moja reč. Delím ľudí okolo seba na dve skupiny – hornú a dolnú. S tými nado mnou som radšej zadobre. Od tých dole si udržujem odstup. Niekedy cítim, že u nich strácam rešpekt a tak pritlačím. Keď si ma nevážia, nech zo mňa majú aspoň strach. Musím mať vždy pravdu, aj keď ju nemám. Aby mi podriadení neprerástli cez hlavu. Občas ich pochválim a odmením úsmevom. Vraj sa to volá cukor a bič. Funguje to aj na môjho psa.

Mám svoje ciele a všetko som im podriadil. Snažím sa mať veci pod kontrolou. A dostávam za to bonusy, auto, počítač, telefón a ďalšie výhody. Je nás veľa v tejto profesii. Väčšina z nás vôbec nerozumie tomu, čo presne robia ľudia pod nami. Ale nám to vôbec nevadí. My máme moc a oni musia pracovať. Sme profesionálni riadiaci pracovníci – majstri manažéri. Máme na to školy, kde nás učia definovať a dosahovať ciele. Správať sa tak, aby sme z každej situácie vyšli víťazne. Neklameme, iba občas nepovieme všetko. Vieme dobre prezentovať svoje silné stránky, chváliť sa výsledkami druhých a skrývať svoje chyby a omyly. Sme majstri rôznych hier, bez ktorých by sme neprežili. Naučili sme sa filtrovať informácie a prifarbovať výsledky, manipulovať ľudí a keď treba z pozadia medzi nimi vyvolávať konflikty. A potom ich riešiť. Naučili nás, že účel svätí prostriedky. Slúžime prosperite a tá sa meria peniazmi. Keď sa šetrí, tak šetríme. Keď to už nejde, tak sa tak aspoň tvárime. Splníme všetko, aj to, čo sa splniť nedá. Aspoň na papieri, alebo kým nám na to neprídu. Všetko sme relativizovali v mene peňazí. Klamstvo nazývame diplomaciou, korupciu lobizmom, zneužívanie príležitosťou a kradnutie účelovým biznisom.

Neodsudzujte nás – my sme nevytvorili tento svet rastu, hromadenia peňazí, klamstiev a podvodov. My iba slúžime. Podobne ako vojaci v nezmyselnej vojne. Našimi uniformami sú obleky a kravaty. Aj my máme svojich generálov a zbrane hromadného ničenia. A máme aj spojencov. Sú to drahí žoldnieri, ale nemajú zľutovanie. Bez mihnutia oka napíšu na tabuľu mínus dvadsať a nútia ostatných robiť veci, nad ktorými zostáva rozum stáť. Volajú ich konzultanti, ale správajú sa ako žoldnieri. Za peniaze zapredajú srdce aj zdravý rozum. A niekedy aj svedomie. Nedávno napísali nejakí zúfalci ministrovi anonym, že vraj sa v ich firme tuneluje pri výstavbe tunelov. A čo si myslia? Že sa niekedy netunelovalo? Akurát sa menili kontá a banky na Cypre, Paname alebo Seychelách.

Som manažér Faust. Podpísal som zmluvu s Mefistom. Riadil som ľudí a slúžil peniazom. A mnohí mladí túžia byť takí ako ja. Mať drahé auto, vizitku a dobrý telefón. Mám krásne CV-čko. Ten magický dokument mi vždy otváral brány k úspechu. Slúžil som dobre a dostával veľké odmeny. Niekedy náplaste na kričiace svedomie. Bežal som a nezostával mi čas na míňanie zarobených peňazí. A teraz sedím na odpočinku. Sám. Bez práce aj bez ľudí, na ktorých som nemal čas. Tak rád by som tým mladým povedal niečo o premárnenom živote. Neuverili by mi. Som pre nich celebrita, vzor výkonnosti a úspechu. A ja som iba skorumpovaný manažér, ktorý slúžil zlu. Sám medzi bohatstvom, čo nemá žiadnu hodnotu. Novodobý Faust spriahnutý z Mefistom, ktorý celý život náhlivo bežal za úspechom a slávou. A chcem vám povedať iba toto: Neprebehnite, prosím, životom tak ako ja. Bez zastavenia a precítenia krásy stvorenia.

0