V stredu a vo štvrtok budeme mať konferenciu Podnikatelia spojte sa. Podnikatelia sú tí, ktorí menia svet zdola. Inovujú a vytvárajú hodnoty, opravujú svet. Bude mi cťou moderovať vystúpenia Vladka Šuchu, Staňu Martinca, Mirka Sanigu, Dušana Škodu, Vladka Cvikloviča, Huga Repáňa, Vlada Zlatoša, Tomáša Hajzlera, Vladka Masláka, Josefa Dvořáčka, Ľubka Klieštika, Borisa Gogolu, Oldu Kovářa, Juraja Málika a Emila Schultza.

Základom úspešneho podnikania je inovácia. Inovácia pridáva dobro a úžitok a odstraňuje škodlivé veci zo sveta okolo nás. Inovácia opravuje a zlepšuje svet.

Inovácia začína empatiou, schopnosťou všimnúť si problém, veci, ktoré škodia ľuďom a prírode, osamelého človeka, nefungujúce procesy, znečisťovanie prostredia, v ktorom žijeme odpadom, emisiami alebo šírením klamstva a nenávisti. V inovácii premieňame problém na príležitosť a doručujeme vytvorenú hodnotu zákazníkom.

Niekedy používame 3P – učíme sa pozorovať svet okolo nás, pochopiť problémy, ich príčiny a následky a podniknúť akcie na ich riešenie. Aj pápež František vo svojom rozhovore o covidovom období hovorí a troch časoch – čase vnímať, čase vybrať a čase konať. Svet neopravíme prázdnymi rečami, analýzami a prezentáciami.

Často na našich stretnutiach diskutujeme o transformačných trendoch a pokúšame sa ich využiť pre zlepšenie svojho podnikania. Úspech podnikania však meriame podielom na trhu, počtom vyrobených a predaných výrobkov alebo ziskom. Úspech podnikania by sme však mohli začať merať aj spokojnosťou ľudí, radosťou, šťastím, zdravím ľudí a prírody okolo nás. Súladom našich myšlienok a skutkov s princípmi tohto sveta. Súladom nášho konania s Božou vôľou.

Pri jednej prednáške Vladimíra Šuchu ma zaujal nárast osamelosti v Európskej únii v ostatných rokoch. Je to pandémia bohatého sveta. Choroba individualizmu, pýchy, bohatsva, materializmu. Nedostatok času pre druhého človeka, delenie ľudí na tých, ktorí a presadia v rastúcich nárokoch na výkon a rýchlosť a tých, ktorí sa stávajú nepotrebnými a odsunutými na okraji spoločnosti. Toto nie je o peniazoch, ale o prijatí tých, ktorí sú pomalí, slabí, menej prispôsobiví, chorí, starí, chudobní, opustení a osamelí. Často chceme naprávať svet tým, že prerobíme druhých ľudí na svoj obraz. Páchame „dobro“, ktoré nepomáha. Namiesto toho, aby sme hľadali v druhých ľuďoch to dobré, čo v nich je a pomáhali im nájsť svoju vlastnú cestu. Chce to čas a trpezlivosť a to je to, čo nám v dnešnom rýchlom svete, zameranom na výsledky, tak chýba.

Keby sme vyčíslili následky osamelosti, škody by boli možno oveľa väčšie ako to, že nám chýbajú čipy na výrobu automobilov. Ale nie všetko sa dá vyčísľovať peniazmi. Osamelosť vedie k nenaplnenému a premárnému životu, plytvaniu tým najväčším darom, ktorý sme dostali.

Produkty a služby podniku nie sú také dôležité, ako ľudia, ktorí v ňom pracujú. Aj Tomáš Baťa hovoril, že buduje ľudí s pevným charakterom a schopnosťou neustále sa učiť a zdokonaľovať a oni potom vytvárajú výrobky, služby a rozvíjajú podnik. Sústreďme sa preto na ľudí, nie na budovy a betón. Tým, že pracujeme na sebe, meníme aj ľudí v našom okolí a oni zase menia prostredie okolo seba.

Počas svojej kariéry som zažil stovky projektov, v ktorých podniky sledovali svoje procesy a využitie kľúčových strojov a zariadení. Volalo sa to celková efektívnosť zariadania. Od teoretického 100% využitia stroja sme odčítavali straty spôsobené poruchami, čakaním, nekvalitou, stratou rýchlosti a pod. Len málo sa však firmy zaoberali spokojnosťou svojich pracovníkov. Áno, občas urobili dotazník spokojnosti, kde sa ľudia posťažovali na nízke zárobky a veľa práce. Ale nestretol som sa s firmou, kde by mali napríklad funkciu osobného referenta tak, ako u Baťu. Človeka, ktorý pracoval s ľuďmi, všímal si ich a pomáhal im riešiť rôzne pracovné aj osobné problémy hneď v zárodku.

Vymyslel som si svoj systém sledovania celkovej spokojnosti spolupracovníka. Čo na to poviete? Myslím si, že dlhodobá výkonosť firmy závisí od tohto ulazovateľa viac, ako od celkovej efektívnosti zariadení. Často si spomeniem na slová Brandona Browna, ktorý povedal: „Zamerajte sa na ľudí a čísla prídu. Zamerajte sa na čísla a ľudia odídu.“

Mali by sme sa viac venovať sebe a našim spolupracovníkom a rozvíjať 4 potenciály človeka – myseľ, srdce, telo a ducha.

Keď sa nám podarí rozvíjať seba a ľudí okolo nás, budovať dôveru a vzťahy, tak vznikne spoločenstvo. Práve v tomto týždni sme sa stretli v Nimnici. Bolo nás tam vyše 200. Spoločenstvo kresťanských podnikateľov, ktoré každým rokom rastie. Potešil som sa hlavne tomu, že medzi nami pribúdajú mladí ľudia. Teším sa aj zo spoločenstva, ktoré sa sformovalo v našej Podnikateľskej univerzite a vytvorili sme spolu inovačnú sieť Inovato – aby sme inovovali a opravovali našu krajinu. Aj napriek všetkým prekážkam, ktoré nám stoja v ceste. V utorok sme sedeli s ľuďmi, ktorí sa snažia budovať lokálne farmy a autonómne poľnohospodárstvo. Farmár z východu mi rozprával o agrobarónoch, ktorí ich ničili a ničia, aj s podporou ministrov a úradníkov minulej a súčasnej vlády. Povedali sme si, že musíme vydržať. V Inovate budujeme sieť expertov a odborné sekcie v rôznych oblastiach. Máme veľa pilotných projektov a vznikajú zárodky nových firiem vo Venture Labe, ktorý rozbiehajú naši mladí spolupracovníci. Vracajú sa zo zahraničných univerzít a chcú pomáhať Slovensku – Jozef Bujnovský, Peter Hospodár, Miro Gašpárek, Imro Berta a ďalší.

Som rád, že na konferencii vystúpi aj Staňa Martinec a bude hovoriť o modulárnych riešeniach. Pred časom sme hovorili s ľuďmi z Plánu obnovy, že majú problém s rekonštrukciou a výstavbou nemocníc. Ťažko sa rozpráva s ľuďmi, ktorí nerozumejú modulárnej výstavbe a nemajú na nič čas. V Čechách už takáto nemocnica vznikla. Samotná výstavba trvala jeden mesiac, k tomu treba pripočítať výrobu modulov, projektovanie a úradovanie.

Nemocnice nebudú lepšie fungovať v nových budovách a s novými prístrojmi. V sekcii zdravotníctvo riešime viaceré problémy organizácie, komunikácie a digitalizácie v nemocniciach a ambulanciách. Verím, že raz prelomíme ľady ignorancie zo strany manažérov zdravotníckych zariadení a lekárov. Naše analýzy a snímky z niektorých nemocníc ukazujú produktívne využitie lekárov okolo 30 – 40%. Napriek tomu, že sa veľa narobia. Keď pochopia princíp toku, zlepší sa spokojnosť pacientov, ekonomika nemocníc aj nedostatok personálu.

Teším sa, že na konferencii budú prezentovať svoje riešenia aj chlapci z poľnohospodarstva – Emil Schultz, Dušan Škoda a Vlado Cviklovič. Tému lokálnej ekonomiky a podnikania v súlade s prírodou a človekom budú rozvíjať aj Josef Dvořáček zo Sonnentoru a Tomáš Hajzler z PeopleComm.

V Inovate pripravujeme aj projekty spracovania ovčej vlny a ekologického čistenia v priemysle a v domácnostiach s využitím Ecoluxinu.

Vlado Zlatoš bude hovoriť o zdravej životospráve, zdravej firme a škole.

Máme v Inovate veľa ďalších projektov, ktoré postupne prichádzajú na svet. Máme na Slovensku veľa inovátorov, ale potrebujeme spojiť sily, zdroje a ušetriť čas. V Inovate dokážeme rýchlo poskladať tím, v ktorom vieme riešiť marketing, obchod, priemyselný dizajn, vývoj, výrobu, logistiku a prepravu, digitalizáciu, právne problémy, investície a ďalšie potrebné oblasti.

Aj Dobrý Pastier je silným členom Inovata. Ľuďom, ktorí padli, pomáha prijatie a práca – opravujú, recyklujú, triedia a spracovávajú to, čo iní nepotrebujú a vyhadzujú. Aj zakladateľ Dobrého Pastiera, Vladko Maslák, vystúpi na našej konferencii.

Každý rok OZ Dobrý Pastier zo svojich zdrojov kúpi nejakú nevyužitú nemovitosť a svojpomocne ju opraví na sociálne služby pre chudobných ľudí.

Ak chceme dať naše podnikanie do súladu s človekom a prírodou, musíme v sebe potlačiť mnohé z vecí, ktoré tento svet preferuje – pýchu, ego, túžbu po peniazoch, moci a sláve. Na sebe vidím, že pribúdajúci vek nám pomáha oslobodzovať sa od týchto nerestí a pomaly kráčať na svoju druhú horu.

14