V týchto dňoch prichádza na trh výnimočná kniha, z ktorej sa nesmierne teším. Dá sa objednať tu. Napísal ju môj priateľ Ľubko Klieštik. Stretol som ho v našej Podnikateľskej univerzite. Jeho firma vtedy na tom nebola najlepšie, ale prišli ešte horšie časy a on musel prestavovať procesy, robiť obchod, meniť dodávateľov a sortiment produktov, splácať úvery a k tomu prišli aj vážne zdravotné problémy v jeho veľkej rodine. To, čo mal naložené na pleciach by asi nezvládol každý. Princíp zjednodušovania a výkonnosti hovorí, že sa mame sústrediť na podstatu a eliminovať zvyšok. Teória obmedzení, ktorá Klieštikovi zachránila firmu, nás učí, že sa máme sústrediť na prekonávanie obmedzení, ktoré nám bránia v dosiahnutí nášho cieľa − vo výrobe, v projekte, alebo v našom živote. Toto je kniha o človeku, ktorému kniha E. Goldratta Cieľ zmenila pohľad na život. Prečítal ju viackrát, ale neodložil do police. Čítal ju viackrát, našiel si ďalšie videá, knihy a prezentácie a neúnavne skúšal, opravoval, učil sa. Nie je to kniha o zaručených radách k úspechu, ani o tom, ako rýchlo zbohatnúť. Je to poctivý príbeh človeka, ktorý trpezlivo a dôsledne študoval a pracoval na tom, ako vyriešiť problémy, ktoré mal okolo seba. Nepreskakoval z problému na problém, pochopil, že buď problémy riadia nás, alebo my hľadáme príčiny a definitívne odstránime daný problém − systematicky a premyslene. Múdre konanie sa vyznačuje tým, že človek má naštudované znalosti, praxou získané skúsenosti a systematický prístup. V hlúpom konaní chýbajú znalosti, skúsenosti a prevláda chaotický prístup. Ľubko Klieštik si vybral múdre konanie a chce sa oň podeliť s vami vo svojej knihe. Je v nej veľa príkladov, príbehov, znalostí a skúseností. Možno zmení život aj vám, tak ako jemu zmenila kniha jeho učiteľa, Eli Goldratta.

Prečo by ste si mali knihu kúpiť a prečítať?

Obmedzenia sú miesta, ktoré nám bránia dosahovať naše ciele. Ak sa bavíme o podniku, tak sú externé (máme málo objednávok) alebo interné (nestíhame obsluhovať zákazníkov). Sú fyzické (nedostatok kapacity) alebo nefyzické (bariéry v našich hlavách).

Kľúčové je identifikovať obmedzenie a merať jeho prietok (pridaná hodnota v čase). Dôležité je aj to, aby sme rýchlo zistili príčiny strát (nekvalita, poruchy, chýbajúci materiál, obsluha a pod.).

V minulosti priemyselní inžinieri s ceruzkou a zošitom snímkovali procesy v dielni a zostavovali rôzne grafy, procesné mapy a špagetové diagramy. Neskôr nahradili ceruzku a zošit počítačom alebo tabletom. Potom prišli „chytré“ krabičky, ktoré začali zbierať a vyhodnocovať priebeh procesu automaticky (napr. PM Toolkit, Plantyst). Dnes majú objekty vo výrobe schopnosť „rozprávať sa“ a robiť rozhodnutia. Máme technológie, ktoré vedia získať 5D informácie (zariadenia dostali zrak, hmat, čuch, chuť a sluch) na ľubovoľnom mieste v priestore a v ľubovoľnom čase. Infraštruktúra existuje – siete svetelných zdrojov v interiéri alebo exteriéri vedia zbierať a prenášať informácie v ľubovoľnom čase na ľubovoľné miesto (Worksys/Citysys).

Priemyselný inžinier sa zo zberača informácií stáva analytikom, „lekárom,“ ktorý hľadá obmedzenia a odstraňuje ich. Okrem informácií v reálnom čase, ktoré zachytávajú abnormality a vytvárajú systémy včasného varovania, sú k dispozícií aj informácie z minulosti, z ktorých sa môže umelá inteligencia učiť a dajú sa pripravovať aj prediktívne scenáre budúcnosti.

Keď sme sa učili Teóriu obmedzení s expertmi z tímu Eli Goldratta, mali sme simulačnú hru, na ktorej sme si mohli vyskúšať rôzne scenáre. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa jednotliví hráči (šéfovia výroby) rýchlo zlepšovali, keď pochopili princíp úzkeho miesta, zásobníka a lana. Prietok sa rýchlo zvyšoval a riadenie výroby bolo jednoduché. Dnes nám systémy Worksys/Citysys ponúkajú takýto nástroj vo forme digitálneho dvojčaťa, na ktorom si môžeme presimulovať rôzne scenáre ešte predtým ako ich spustíme.

Ak chcete zvládnuť obmedzenia vo vašej firme, môžete urobiť toto:

1. Riadne si preštudovať Teóriu obmedzení (aj s využitím tejto knihy)

2. Pozvať si do firmy ľudí, ktorí majú s Teóriou obmedzení praktické skúsenosti (napríklad autora tejto knihy)

3. Začať v podniku zmeny, ktoré vyplynú z bodov 1 a 2.

4. S Ľubkom Klieštikom aj s autormi riešení Worksys/Citysys vám môžeme spoločne pomôcť vybudovať silnú konkurenčnú výhodu, ktorá nie je v technológiách ani produktoch, ale v tom, ako rýchlo a dobre dokážete riadiť vaše obmedzenia.

Tí, ktorí si myslia, že žiadne obmedzenia nemajú, budú mať problémy s firemnou obezitou a plytvaním. Tí, ktorí sa iba hrajú na riadenie úzkych miest, prehrajú s tými, ktorí to robia poriadne (aj autor tejto knihy si tým prešiel). Na čele peletónu zostanú tí, ktorí to vedia robiť najlepšie – a v špurte víťazia najrýchlejší. Dnes nie je problém mať veľa informácií. Dôležité je mať správne informácie, v správnom čase a súvislostiach. Rozhodujú detaily, tak ako pri špurte pretekov. Víťaz je vždy iba jeden a porazených desiatky.

Obsah knihy (200 strán)

Príhovor

Ako Klieštik trafil klinec po hlavičke

Toto nie je obyčajná kniha

Sme majstri sveta – takzvaní „druhí najlepší v okrese“?

Úvod

Predstavenie

Kapitola 1. Trafiť klinec po hlavičke

Kapitola 2. Ako prišla myšlienka a moje začiatky s TOC

Prvý okruh

Úzke miesta a obmedzenia okolo nás

Kapitola 3. Príklady zo života, kde môžeme vidieť úzke miesta

Druhý okruh

Môj príbeh so zavádzaním TOC

Kapitola 4. Moje prvé (ne)úspešné pokusy so zavádzaním TOC

Kapitola 5. Ty si miesto obmedzenia, alebo ako som bol usvedčený zo zlyhania

Kapitola 6. Ako som konečne zavádzal TOC

Tretí okruh

Theory of Constraints TOC – Teória obmedzení v bodoch a krokoch

Kapitola 7. TOC Úvod do témy piatich krokov TOC

Kapitola 8. TOC Krok č. 1 – nájdi miesto obmedzenia

Kapitola 9. TOC Krok č. 2 – rozhodni maximálne využiť miesto obmedzenia

Kapitola 10. TOC Krok č. 3 – podriaď všetko novému systému

Kapitola 11. TOC Krok č. 4 – rozšír alebo posilni miesto obmedzenia

Kapitola 12. TOC Krok č. 5 – vráť sa na začiatok, nájdi nové miesto obmedzenia

Kapitola 13. Efekt cestujúceho úzkeho miesta

Kapitola 14. Výroky osobností a citáty

Kapitola 15. Pre koho je metóda TOC vhodná a aký je náš cieľ

Kapitola 16. Minerálka Ľubovnianka a jej príbeh

Štvrtý okruh

TOC – Financie a prietokové účtovníctvo

Kapitola 17. Financie a jednoduché ukazovatele

Kapitola 18. Nezmieriteľný boj: Prietokové účtovníctvo verzus nákladové účtovníctvo

Kapitola 19. Zákazku – prijať či neprijať?

Kapitola 20. Hodinové náklady na stroj

Kapitola 21. Zjednodušovanie

Kapitola 22. Strom alebo Ako inak nájsť príčinu?

Kapitola 23. Čo dodať na záver?

Kapitola 24. Prílohy

Poďakovanie

Použitá literatúra

Slovník pojmov

2