Veta pomôžte mi zaznieva v dnešnej dobe veľmi často. Od rôznych ľudí, združení a organizácií. Aj vo firmách stretávam ľudí, ktorí hovoria, že majú veľa starostí a práce. Volajú o pomoc. Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vykrikujú, že na nich druhí útočia a chcú ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľudia s iným názorom. Namiesto ničenia kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia a potrebujú pomoc? Prečo niekto nezakričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale opustenej žene s deťmi, starým, chorým, chudobným, slabým a osamelým.“ Vždy nájdem v podniku niekoho, kto robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Trpezlivo pracuje. Tichí niesú často ťažšie kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potrebujú silu, aby uniesli svoj kríž.

Každý si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, viac trápenia, ako druhý, ktorého starosti sú nám neznáme. Pri bolestnom ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekričal za seba, ale vyprosoval pomoc pre druhých – hriešnych a nehodných. Namiesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im. Niekedy voláme: „Pane, pomôž nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“ Keď sa budeme ponosovať, že máme veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie pozrieť okolo seba. Možno  aj my uvidíme ľudí, za ktorých budeme prosiť: „Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepočuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vládali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a médií. Korona spôsobila problémy mnohým. Prekrikovanie sa komu viac, nám nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť, kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich nahradili úradníci a veterinári. Tiež ničia ľuďom životy, berú im dobytok, peniaze a cicajú krv. Pomôžte, prosím, farmárom na Turci, aby sa zbavili draka a upíra. Usmieva sa, ale robí zle – ľuďom aj zvieratám.

Naša zrekonštruovaná rajská záhradka v Dobrom Pastierovi Kláštore pod Znievom a náš dnešný výlet v Liptovských Revúcach

titulné foto: Mirko Saniga

0