Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: pomôžte mi

Pomôžte im

Veta pomôžte mi zaznieva v dnešnej dobe veľmi často. Od rôznych ľudí, združení a organizácií. Aj vo firmách stretávam ľudí,…