Príbeh profesora Vladimíra Kubánka
Profesor Vladimír Kubánek bol známy český vynálezca. Ako 14 ročný v roku 1944 sa začal učiť u Baťu za pletiara. Neskôr chodil na textilnú priemyslovku a v roku 1948 nastúpil do výskumného ústavu, kde sa vyvíjal silón a pracoval tam aj profesor Otto Wichterle. Vladimír Kubánek tam z nového vlákna uplietol svojej sestre prvé silónové punčochy. Vynašiel aj umelé vlákno na chytanie rýb, neskôr pracoval v Kovosvite Sezimovo Ústí a nakoniec skončil ako riaditeľ v Makromolekulárnom ústave na Petřinách, ktorý vybudoval profesor Wichterle.

Profesor Kubánek sa neskôr spoznal s Lukášom Sekaninom, ktorý budoval chránené dielne a pomáhal ľuďom s rôznym postihnutím. Pri jednej príležitosti mu podal fľašku s neznámou tekutinou s tým, že to bude prostriedok, pre podporu jeho projektov v chránených dielňach. Profesor nechcel, aby sa receptúra dostala do rúk korporáciám len na hromadenie bohatstva. Chcel, aby tento prostriedok slúžil na „dobrú vec.“ Vzniku receptúry pomohla aj jedna náhoda, alebo lepšie povedané nehoda. Táto látka, vyrobená z vápenatých solí mala byť pôvodne lubrikantom. Pri prvom nasadení sa však prípravok spojil s vodou a zadreli sa vretená sústruhov vo veľkej strojárskej fabrike. Vznikla škoda a nakoniec bol z lubrikantu ekologický detergent.

Skúška v potravinárskom podniku
Skúška čistenia v pivovare

Príbeh Lukáša Sekaninu

Lukáš sa naučil hydrolýzu a miešanie prípravku, ktorý nazval Ecoluxin. Začal ho vyrábať a predávať vo firme Tradelin. Podarili sa úspešné aplikácie pri čistení skla vo výčapoch piva, ale aj ďalšie aplikácie pri odmasťovaní a čistení v potravinárstve a v priemysle. Stretli sme sa s Lukášom na jednej kresťanskej konferencii. Začal nás navštevovať v Dobrom Pastierovi a pomáhať nám s dodávkami čistiacich prostriedkov. Keď som ho prvý krát navštívil v Brne, videl som podnikateľa obklopeného ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Modlil sa s nimi a trpezlivo im pomáhal. Vytvoril im ubytovanie a pracovisko na starej fare. Začal nám voziť ľudí, ktorých našiel na ulici v Brne do Dobrého pastiera. Stále viac ho pokúšala myšlienka rozvíjať podobnú komunitu v Brne a okolí. Dohodli sme sa, že prepojíme Inovato, Dobrého Pastiera a Tradelin tak, aby sa Vladko Maslák a Lukáš Sekanina mohli naplno venovať ľuďom vo svojich komunitách. Vývoj, výrobu, logistiku a predaj Ecoluxinu pripravíme tak, aby bola perfektne technicky a organizačne zabezpečená a trvalo podporovala tieto sociálne projekty.

Ľukáš vo svojom laboratóriu
Lukášová kancelária. Keď sa ho raz pýtala kontrolórka z úradu, kto to celé riadi, ukázal na obraz Ježiša nad sebou
V tejto kaplnke sa Lukáš so svojimi spolupracovníkmi každý deň modlia za nemocných a opustených ľudí

Pokračovanie príbehu

Z Inovata sa do projektu zapojili Peťo Ballon (obchod a testovanie), Miloš Gregor (vývoj zmiešavacích a dávkovacích zariadení), Ľubo Švec (podpora čistenia ultrazvukom, výroba dávkovacích a plniacich zariadení), Patrik Paul (dizajn obalov a dávkovacích zariadení), Mirko Srogoň (nákup obalov, speňovačov, výroba, skladovanie, logistika a predaj Ecoluxinu) a ďalší. Robíme skúšky v potravinárskych prevádzkach, v priemysle (súčiastky, technika, podlahy), pivovaroch (odstránenie lúhu, redukcia spotreby vody) a reštauráciách (umývanie riadu, podláh, čistenie zariadení). Máme aj šikovného mladého spolupracovníka Samuela Suju, ktorý už na Slovensku Ecoluxin predáva.

Lukáš Sekanina s Milośom Gregorom riešia dávkovacie zariadenie

Zisťujeme, že na slovo „ekologický“ reagujú ľudia s nedôverou, rovnako ako na slovo „ekonomický“ (úspora nákladov) a tak musíme dokázať funkčnosť v reálnej prevádzke. Slovo „sociálny“ nechceme zneužívať na podporu obchodu. Pripravujeme aj dávkovacie automaty pre firmy a obchody, z ktorých by si mohli ľudia dávkovať koncentrát (riedi sa 1:25) do vratných fliaš.

Ekologické pôsobenie Ecoluxinu vnímame nasledovne:

  • Vstupné suroviny sa získavajú z priemyselného odpadu (vápenaté soli, recyklované oleje)
  • Prípravok je rozložiteľný v prírode a šetrný na pokožku
  • Výroba pomáha ľuďom v chránených dielňach a sociálnych podnikoch
  • Preváža sa koncentrát namiesto vody a znižuje sa tak uhlíková stopa
  • Nepoužíva sa abortívna chémia a nezachytávajú sa zvyšky chémie na povrchu, šetrí sa voda a eliminujú agresívne chemické látky a ich vpylv na človeka, odpadové vody a pod. (napr. lúh).
Na konzultáciách v pivovare Hauskrecht u pána Petra Hauskrechta

Pokračovanie príbehu

Z Inovata sa do projektu zapojili Peťo Ballon (obchod a testovanie), Miloš Gregor (vývoj zmiešavacích a dávkovacích zariadení), Ľubo Švec (podpora čistenia ultrazvukom, výroba dávkovacích a plniacich zariadení), Patrik Paul (dizajn obalov a dávkovacích zariadení), Mirko Srogoň (nákup obalov, speňovačov, výroba, skladovanie, logistika a predaj Ecoluxinu) a ďalší. Robíme skúšky v potravinárskych prevádzkach, v priemysle (súčiastky, technika, podlahy), pivovaroch (odstránenie lúhu, redukcia spotreby vody) a reštauráciách (umývanie riadu, podláh, čistenie zariadení).

obrázok Patrik Paul
obrázok Patrik Paul

Ako to vlastne funguje?

Tradičná abortívna chémia rozbíja molekuly a narúša tak špinu, ale pôsobí aj na tkanivá ale aj povrchy. Špina sa tak ničí na mieste a následne sa transportuje do odpadu. V odpade sa potom riedi a upravuje, väčšinou sa v prírode nerozloží.

Takto funguje abortívna chémia – rozhlad nečistoty a reziduá na povrchu

Ecoluxin je amorfný tenzid s aditívami vyrobený z vápenatých solí a funguje ako transportná chémia, ktorá obalí molekuly špiny, nenarúša ich štruktúry a v pene ich transportuje z daného miesta. Prípravok je stále aktívny v odpade a čistí ho, neničia sa tak napríklad baktérie v čističke a odpad sa rozkladá v zberných miestach.

Takto funguje transportná chémia – odstránenie nečistoty vodou

Pri Ecoluxine je dôležité správne riedenie a neplatí, že viac aktívnej látky zvyšuje účinnosť čistenia. Dôležité je aj speňovanie, ktorým sa dá ušetriť až 45% spotreby vody. Niekedy sa podľa zloženia nečistoty pridávajú aditíva alebo sa účinok čistenia pri zaschnutých a zepečených nečistotách môže zvýšiť s použitím ultrazvuku. Prípravok má vysoký odmasťovací a čistiaci účinok, je 98,2% odbúrateľný v prírode do 28 dní (konkurencia 68%). Jemne kyslé pH je vhodné aj pre ľudí s dermatologickými problémami. Superkoncentrát umožňuje aj významné úspory v preprave a skladovaní.

Patrik Paul – dávkovacie zariadenia na koncentrát Ecoluxin vo vratných nádobách

Som presvedčený, že podnikaniu nedávajú zmysel peniaze, ale služba ľuďom, prírode a Bohu. Verím, že Ecoluxin je takýto projekt a som rád, že môžem byť jeho súčasťou. Premýšľame o ďalších aplikáciách – čistenie súčiastok v autoservisoch, umývačkách v zdravotníctve, čistenie čalúnenia, podláh a pod.

Patrik Paul čistí s Ecoluxinom disk môjho auta
Prototyp Ecoluxinu vo forme tabliet
24