Teším sa, že máme v Inovate mladých ľudí z rôznych zahraničných univerzít. Je dobré, že sa nám darí spojiť skúsených podnikateľov a inovátorov s mladými, ktorí prinášajú nové pohľady a prístupy k riešeniu problémov. Je radosť diskutovať a spolupracovať s nimi.

Pripravil som s nimi rozhovor.

Najskôr som sa spýtal Jozef Bujnovského na hackathony, ktoré začal tím našich mladých robiť v podnikoch.

Jozef vysvetľuje:

Hackathon prebieha 2 dni. V piatok preberáme pol dňa zadania, v sobotu celý deň analyzujeme a v pondelok až stredu komunikujeme so zákazníkom prípadne jeho konkurenciou a partnermi. Vo štvrtok alebo v piatok v rámci pol dňa diskutujeme naše závery.

Na hackathone sa za našu pracovnú skupinu zúčastňuje 4-6 mladých študentov alebo absolventov s mentorom, ktorý ma expertízu v téme hackathonu.

Za firmu, v ktorej sa hackathon organizuje, je potrebná účasť všetkých kľúčových ľudí. Veľmi dôležité je správne zadanie – napr. zvýšenie predaja, nakopnutie unaveného tímu, ukázanie nového smeru, nájdenie inšpirácie, poukázanie na závažné chyby v procesoch, nastavenie stratégie alebo ukazovateľov v obchode a marketingu.

Nejde o vyriešenie Všetkých problémov firmy, ale impulz a iný pohľad na príležitosti a možnosti zlepšenia súčasného stavu zo strany kreatívcov, ktorí reprezentujú nezaujatý pohľad mladých ľudí rozhľadených vo svete a nových trendoch. Problémom je niekedy, že vieme „všetko,“ čo by sa malo zmeniť a nepohneme s ničím. Draví mladí ľudia sa snažia o rýchly pohyb dopredu – jednoducho a priamo.

Počas hackathonu analyzujeme:

 • momentálny stav firmy a jeho oddelení
 • tržby a marže 
 • inovatívnosť
 • víziu a smerovanie
 • kritické obmedzenia
 • stav konkurencie
 • zákazníkov a nezákazníkov
 • stratégie prieniku na nové trhy
 • stratégie rozšírenia portfólia
 • prepojenie kompetencii podniku a najaktuálnejších trendov
 • analýza úspešných firiem v danej oblasti na iných trhoch

Výstupom hackathonu je prezentácia s odporúčaniami a akčným plánom, ktoré sa po dohode začnú spoločne realizovať. Ak máte záujem o hackathon vo vaśej firme, ozvite sa Jozefovi. Už má niekoľko ďalších objednávok v zásobníku a dohodne si s vami termín.

Tu je krátke predstavnie niektorých členov nášho mladého tímu:

Peter Hospodár (LinkedIn: Peter Hospodár | LinkedIn):

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Volám sa Peter Hospodár, pochádzam z Košíc a pracujem ako business konzultant, predovšetkým na projektoch v nemecky hovoriacich krajinách. Študoval som podnikové hospodárstvo so zameraním na financie v Mníchove a druhý stupeň štúdia so zameraním na entrepreneurship v škótskom Aberdeene. V minulosti som pracoval na rôznych pozíciách v oblasti controllingu a strategického plánovania.

2. Čo ťa najviac baví?

Najviac ma baví premieňať prostredie v ktorom žijem k lepšiemu. To môže vyznieť až filozoficky, no v podnikovej oblasti mám hlavne na mysli optimalizáciu procesov. Kreatívna deštrukcia nie je negatívna externalita voľného trhu a nemal by ju tak vnímať ani štát ani podniky. Práve naopak, životaschopnosť podnikov závisí od schopnosti adaptovať sa požiadavkám rýchlo meniaceho sa trhu a to si vyžaduje neustálu zmenu. Zmenu k lepšiemu.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

Inovato vnímam ako skupinu slovenských podnikateľov, ktorí chcú prispieť k udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov založenej na kontinuálnej tvorbe inovácií. S touto iniciatívou sa nie len stotožňujem ale chcem ju aj aktívne podporiť. Zvyšovať podnikovú produktivitu sa nedá len skrz optimalizáciu nákladov. Z času na čas je potrebné spochybniť to, čo na oko funguje bezchybne a pozrieť sa na business model aj z inej perspektívy. Takýto pohľad Inovato do firiem určite prináša. 

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

V Inovato chcem plne využiť svoje skúsenosti z management consultingu, či už pri vytváraní nových business modelov, odborných analýzach a školeniach alebo realizácií konkrétnych projektov.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

S obchodným tímom Inovato sme vykonali niekoľko úspešných analýz trhového a inovačného potenciálu. Taktiež sme sprevádzali jedného člena Inovata pri prieniku na zahraničný trh. Niektoré procesy ešte bude treba štandardizovať, no vnímam, že Inovato sa uberá správnym smerom.

Adam Bátovský (LinkedIn: Adam Bátovský | LinkedIn):

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Moje meno je Adam Bátovský a pochádzam z dedinky v malebnom regióne Tekov, no už od mojich desiatich rokov žijem vo Viedni. Aktuálne mám 21 rokov, končím bakalárske štúdium národného hospodárstvo na WU Vienna, počas ktorého som mohol stráviť aj semester v Británii. V rámci profesionálneho života som zatiaľ mohol zbierať skúsenosti najmä na medzinárodných konferenciách či školeniach s politickým a ekonomickým fokusom a taktiež absolvovať internshipy, no nebolo to vôbec také záživné ako moja skúsenosť s Inovatom.

2. Čo ťa najviac baví?

Osobne sa považujem za všestranného človeka a tak vie vo mne veľa rozličných aktivít vzbudiť veľký záujem. Z pragmatického hľadiska sa snažím seba konfrontovať najmä s úlohami, ktoré ma vyvádzajú z komfortnej zóny a zábavy, alebo to pomenujem pocit šťastia, mi dodá následne fakt, že som v konkrétnej úlohe uspel. V krátkosti, som allrounder, ktorý neodmietne žiadnu výzvu. Keď už sme boli u Švec Group, tak použijem prirovnanie v auto-moto priemysle: Prirovnal by som sa k Audi A6 allroad. Či už rezať zákrutu, zdolať kopec alebo vytiahnuť z jarku traktor, som spoľahlivý stroj na všetko.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

Inovato pre mňa predstavuje ľudí, vizionárov, ktorí chcú a dokážu spraviť „dieru“ do sveta. Skrz ich inšpiráciu sa chcem aj ja stať nebojácnym strojom, ktorý žiadna prekážka nezastaví a túto zdatnosť následne využiť pre vyššie Dobro. Preto, Inovato.

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

Dnes ako „učeník“.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

Zatiaľ som sa podieľal na analýze trhového potenciálu produktu, penetrácií zahraničného trhu, konzultantskej analýze firmy jedného člena Inovata a aktívne riešim business development pre inovatívny projekt v agrárnom priemysle.

Michal Hrebeňár (LinkedIn: Michal Hrebeňár | LinkedIn)

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Volám sa Michal Hrebeňár. Som z Košíc. Študoval som ekonómiu – všeobecný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie, pričom jeden semester som strávil aj v Španielsku. Začínal som ako účtovný audítor v Big4 a momentálne pracujem na oddelení reportingu v SSC stredisku Nidec (Embraco), kde mám na starosti aj Business Intelligence implementáciu a rozvoj.

2. Čo ťa najviac baví?

Baví ma objavovať a analyzovať svet okolo mňa. V práci to znamená aj hľadanie riešení rôznych výziev alebo skvalitňovanie postupov aj výsledkov práce, pričom pri tom pokračujem vo vzdelávaní seba samého.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

Svet inovácií v biznis prostredí je veľmi zaujímavá vec, kde by som sa opäť vedel naučiť veľa užitočných vecí, ako aj prispieť svojimi schopnosťami. Taktiež tím Inovato je zložený zo zaujímavých ľudí. 

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

S Inovatom sa ešte stále zoznamujem, ale vzhľadom na svoje zručnosti je to spolupráca pri analýze rôznych business cases a z toho plynúce riešenia.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

Aktuálne to bola moja prvá aktivita v rámci Inovata, ale rád by som pokračoval aj naďalej. Pozitívne hodnotím aj tímovú prácu. Inovato predstavuje do budúcna zaujímavý projekt.

Radoslav Hospodár (LinkedIn: Radoslav Hospodar | LinkedIn)

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Volám sa Radoslav Hospodár a pochádzam z Košíc. Momentálne študujem podnikové hospodárstvo na Ingolstadt School of Management v Bavorsku. Som v štvrtom bakalárskom semestri a špecializujem sa na financie.

2. Čo ťa najviac baví?

Baví ma téma medzinárodného obchodu a prepájania trhov. V rámci štúdia sa venujem aj čínskemu trhu a čínštine. Do budúcna vidím veľkú pridanú hodnotu a relevanciu práve v schopnosti rozumieť ázijskému business svetu.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

V Inovate sa veľa učím a cítim, že naša práca je pre zákazníka hodnotná. Cez rozličné projekty mám možnosť spoznať najnovšie trendy v mnohých odvetviach v rýchlo meniacom sa svete. Navyše mi veľmi sedí partia okolo Inovato aj po ľudskej stránke a synergia nášho tímu.

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

Ešte neviem.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

V rámci spolupráce s Inovatom som mal doteraz možnosť pracovať na konzultantských projektoch pre firmy Gremi Klíma a Švec Group. Mojou úlohou bolo zanalyzovať status quo nejakej divízie a následne analyzovať obchodné príležitosti pre dané firmy najmä na nemeckom trhu. Mal som možnosť podieľať sa na pri plánovaní obchodnej stratégie, príprave marketingových materiálov, nového webu, atď. V priebehu analýzy som moje výsledky pravidelne reportoval managementu firmy. 

Dominik Mucha (LinkedIn: Dominik Mucha | LinkedIn)

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Volám sa Dominik Mucha, mám 19 rokov a som študent, maturant na Gymnáziu Matky Alexie v Bratislave.

2. Čo ťa najviac baví?

Najviac ma bavia veci verejné, teda politika. Zaujímajú ma inovácie a technológie. Rád skúšam a objavujem nové možnosti v rôznych softvéroch čo sa tam všetko dá robiť a aké majú funkcie.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

Inovato je cluster ktorý mi bol predstavený cez kamaráta. Ponúka skúsenosti a možnosť učiť sa nové veci. Inšpiruje ma a má veľký potenciál. Sám som zažil aké to je, keď sa stretnú zaujímaví ľudia, inšpirujú sa navzájom a spolupracujú ako team.

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

Rád by som prispel niečím čo ma baví. Nejakými svojimi zatiaľ nadobudnutými skúsenosťami. Mám rád prácu od sociálnych médií až po analýzu a komunikáciu hoci aj v inom jazyku.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

Vďaka Inovatu som sa mohol zúčastniť na hackathone kde sme analyzovali rôzne problémy  a obchodné stratégie, na ktoré sme sa potom pokúšali nájsť riešenie.

Jozef Bujnovský (LinkedIn: Jozef Bujnovsky)

1. Krátke predstavenie – kto si, čo si študoval, robil a čo robíš

Vyštudoval som financie a potom som strávil 3 roky budovaním biznisu v Číne. Počas študentských čias som okrem Slovenska pôsobil aj v Talianku a Číne, čo ma následne cez medzinárodný network mladých ambicióznych ľudí viedlo k biznis developmentu slovenských projektov na zahraničné trhy ako USA, Kanada, Škandinávia, Čína a Nemecky hovoriace krajiny. Môj prístup je postavený na cnostnom lídershipe, agilných metódach a disruptívnych inováciách. Som aj súčasťou medzinárodného vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá revolúciou kľúčových komponentov pre dátovú infraštruktúru. Mojou vášňou je prinášanie medzinárodnej skúsenosti do regiónov na Slovensku a aktivity pre pozitívnu zmenu v spoločnosti.

2. Čo ťa najviac baví?

Spájať ľudí a spolu s nimi budovať dobré veci. Prepájať mladých šikovných ľudí so skúsenými, úspešnými. Pracovať na tom, aby sa veci stali, a aby sa o nich len nerozprávalo. Baví ma pomôcť ľudom uvedomiť si možnosti,  a tak pracovať a žiť talenty naplno.

3. Prečo si sa rozhodol spolupracovať s Inovatom?

V INOVATE vidím priestor na poctivé projekty vychádzajúce zo silných skúseností. Zároveň vidím možnosť vytvoriť veľkú záchytnú sieť pre dravých a podnikavých mladých  ľudí, ktorí pôsobili v zahraničí a chcú sa vrátiť angažovať na Slovensku. INOVATO môže spolu s nimi budovať inovatívne a dobré Slovensko.

4. Kde vidíš svoju rolu v Inovate?

Budovanie udržateľných business modelov. Zaangažovať, školiť a prepájať šikovných ľudí s podnikateľmi a takto prinášať zahraničné skúsenosti, inovatívne nápady a energiu do podnikateľského prostredia.

5. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti z Inovata?

Obchodné analýzy, Obchodný hackathon, prezentácie, analýzy trendov a veľký zápal a energia. Na druhej strane sila, múdrosť a možnosti od zapojených firiem a podnikateľov.

S Ľubom Švecom v jeho firme

S našimi mladými pripravujeme ďalšie projekty. Všimol som si, že vedia rýchlo nazbierať obchodné a marketingové informácie, ktoré firme roky chýbali. Majú ťah na bránu a poznajú moderné metódy, ktoré sa vyučujú na známych svetových univerzitách. Majú spolužiakov po celom svete a vedia z tejto siete povyťahovať dôležité informácie a kontakty.

Ozvite sa mi, môžeme spoločne nasadiť našich mladých aj u vás a nastaviť zrkadlo zabehaným prístupom a tradičným názorom.

Pozývame všetkých na naše stretnutia Biking Future 12.5.2021 a InovaMeet – dňa 19.5.2021.

11