Včera sme vo firme Koma Modular začali diskusiu so Stanislavom Martincom a Martinom Hartlom o niektorých trendoch, ktoré prebiehajú okolo nás:

1. Individualizácia

 • Zákazník si dizajnuje a konfiguruje svoje vlastné riešenie
 • Auto za 5 dní
 • Individuálne dizajnovanie, konfigurovanie a nastavovanie produktu
 • Vlastná TV, noviny, časopisy, knihy, oblečenie, študiný program na univerzite a pod.

2. Samoobsluha

 • Keď presne neviem, čo chcú zákazníci, nech si to urobia sami – outsourcing to customer
 • Konfigurátory a samoobslužná systémy
 • Zjednodušovanie a modularita
 • Predaj – vyviň – vyrob

3. Redukcia medzičlánkov

 • Odstraňovanie zbytočných medzičlánkov, ktoré zdržujú a spotrebovávajú viac hodnoty ako produkujú
 • Príklady – eshop, priama komunikácia tvorca – zákazník, domy bez prípojok na siete, firmy bez manažérov, spoločnosť bez politikov, eliminácia sprostredkovateľov, ktorí nepridávajú dostatočnú hodnotu

4. Lokálna ekonomika a decentralizácia

 • Globálne datové prenosy a lokálne produkovanie
 • Locavores, debničkári, disfrutalisti
 • Montáž u zákazníka, ko-lokácia
 • Open source komunity
 • Lokálne meny, siete, eliminácia zbytočnej prepravy a kontroly
 • Priama komunikácia, otvorenosť, dôvera, spolupráca

5. Prelomové technológie

 • Skenovanie trendov – interpretácia – akcia
 • Využívanie prelomovych technlógií
 • Inovácie biznis modelov
 • Výnimočnosť, originalita
 • Prepájanie odborov a hľadanie nových aplikácií
 • Inovácia ako kľúčový proces vo firme
 • Inovácia = rozvíjanie úžitku/eliminácia škodlivého

6. Digitalizácia

 • Digitálny podnik
 • Virtuálna a rozšírená realita
 • Cloudy a sociálne siete – Basecamp, Salesforce, Bitrix24, Slack, Trello, Asana, Yammer, Realtime…
 • Sledovanie a riadenie v reálnom čase
 • Big data, AI, mobile apps
 • Nové komunikačné možnosti – komunikácia so zákazníkom formou virtuálneho show roomu, a pod.

7. Siete a ekonomika zdieľania

 • Zdieľanie vecí a služieb
 • Nová hodnotová orientácia
 • Mobilita bez auta, uznanie bez statusu, bohatstvo bez vlastnenia vecí
 • Rýchle zastarávanie, Moorove zákony
 • Sieťovanie, Huby
 • Zdieľanie znalostí a ľudí
 • Nové nástroje zdieľania, cloudy, spoločenské siete

8. Zmeny správania ľudí

 • Generácie Y a Z, ktoré vyrástli v inom prostredí
 • Neuznávanie inštitúcii a formálnych autorít
 • Iné hodnoty, postoje, návyky, nákupné preferencie, motivačné faktory
 • Strieborná ekonomika, zmena demografie, migrácia, ľudia na okraji
 • Nedôvera, strach, negativizmus / kreativita, hľadanie zmyslu a cesty

9. Fungovanie v kruhu

 • Ekologická produkcia, spotreba aj konanie – dôvera, slušnosť, spolupráca, pomoc druhým
 • Recyklácia a výroba v kruhu, obnova zdrojov, redukcia spotreby materiálu, repasácia a renovácia starých produktov
 • Predlžovanie životnosti, opravovanie, modulárne systémy
 • Zdieľanie zdrojov

10. Slušná firma

 • Technológie sa vyvíjajú rýchlejšie ako zodpovednosť a morálka ľudí
 • Keď sa všetko okolo nás mení, dôležité je držať sa toho, čo je stále a nemenné
 • Návrat k základným princípom a hodnotám -dôvera, slušnosť, férovosť
 • Spolupráca s „nepotrebnými“ ľuďmi
 • Firma a biznis pre ľudí a planétu a nie naopak

Všetky tieto trendy súvisia s modularizáciou produktov, procesov a novými biznis modelmi, ktoré vznikajú.

O1

Modularita je definovaná (Ulrich, Tung, 1991) ako:

1.Úplná zhoda medzi funkčnými prvkami a fyzickou štruktúrou produktu

2. Minimalizácia nepotrebných prepojení medzi modulmi

Modularizácia je dekompozícia produktu na samostatné stavebné prvky (moduly) s minimálne definovanými prepojeniami

Auto sa skladá z minimálne 10 tisíc súčiastok a lietadlo zo 100 tisíc. Je rozdiel vyvíjať, skladať a prispôsobovať auto alebo lietadlo zákazníkovi po súčiastkách alebo po moduloch.

Princípy modularizácie

O6

Príklady modulárnych riešení

O14

produkty

O12

Ako sa to robí?

V rôznych dizertačných prácach som našiel asi 17 teoretických postupov ako robiť modularizáciu. Prvé riešenie sa objavili už v prvej polovici 20. storočia.

O7

moduly1

Výhody modularity

 • Moduly sa dajú vyvíjať, vyrábať a testovať oddelene
 • Vyššia opakovateľnosť komponentov a jednoduchšia logistika
 • Vyššia variabilita riešení pre zákazníka
 • Urýchlenie (paralelizácia) vývoja, výroby a dodávky zákazníkovi
 • Zjednodušenie servisu a recyklácie
 • Zjednodušenie organizácie
 • Redukcia nákladov

Tradičný príklad modularity z firmy Scania – definovanie použitia (dĺžka trasy, hmotnosť, kvalita cesty, výkon), podvozok, pohon, kabína

O9

Modulsubsystém, ktorého hranice sú definované s ohľadom funkcie a výrobno – technické možnosti, tak, aby mohol byť vyvíjaný, konštruovaný, vyrábaný a skúšaný nezávisle na celkovom systéme

Majstrom modularizácie je už dlho automobilka Volkswagen

O10

Moje prvé skusenosti s modularizáciou – vyvíjali sme simulačný systém Simple++ (dnes PlantSimulation) a s pomocou objektovo orientovaného programovania sme vytvárali objekty, kde „deti“ dedili určité vlastnosti „rodičov“ a z nich sme vytvárali stroje, dopravníky, regálové sklady, vozíky, riadiace systémy a následne hierarchické modulárne modely celých fabrík. Modularita nám umožnila rýchlo vytvoriť nový model a meniť ho podľa požiadaviek zákazníka. Pre mňa, človeka naučeného písať nekonečné kódy v jazyku Fortran IV Plus, to bola revolúcia.

simple

Po vývoji Simple++ sme na IPA Stuttgart začali projektovať modulárne haly – príklad Škoda Auto

O11

Moja posledná skúsenosť s modularizáciou – projekt Embraco

embraco

Vytváranie modulárnych rodín výrobkov

1.Rozdelenie produktu na základné funkcie

2.Vytvorenie modulov, ktoré vykonávajú jednotlivé funkcie

3.Zlúčenie rovnakých funkčných modulov do spoločnej produktovej platformy

4. Štandardizácia prepojení modulov tak, aby bolo jednoduché ich pridávanie, odoberanie, výmena alebo oprava

modularneskupiny

O3

Je jasné, že modularita produktov súvisí s modularitou procesov, ale poďme ešte ďalej a bavme sa o organizačnej modularite

O21

Modularita – individualizácia – samoobsluha

 • Rozdelenie architektúry produktu na samostatné moduly. Moduly treba vytvoriť tak, aby plnili rôzne funkcia a dali sa poskladať rôznym spôsobom podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.
 • Nasadenie technológie umelej inteligencie, a vytvorenie systému pravidiel ako môžu byť moduly skladané – čo je možné, čo nie je možné. Tieto pravidlá definujú rozsah konfigurovateľnosti.
 • Umožnenie zákazníkom, aby si v konfigurátore definovali a skladali svoje vlastné produkty z definovaných modulov
 • Umelá inteligencia sleduje požiadavky zákazníkov, učí sa a navrhuje nové riešenia

O20

Som veľmi rád, že sme sa stretli vo firme KOMA Modular a diskutovali niektoré názory na tieto oblasti:

 • Nové trendy prekračujú hranice našich znalostí
 • Prekročením hraníc našich znalostí vznikajú najlepšie inovácie biznis modelov
 • Každý z nás vyvíja a dodáva zákazníkovi nejaký modul
 • Vieme vytvoriť sieť, vzájomne sa učiť a spolupracovať nad „našimi“ modulmi a dať zákazníkom viac?
 • Prečo, kto, ako, kedy, kde…?

Na stretnutí sa zúčastnili:

Marián Beniač, Agrokruh, Vladimír Maslák, OZ Dobrý Pastier, Štefan Súkeník, Kinekus, Ľubo a Katka Očenášovci, Lukamasiv, Ľubo Klieštik, Kamenárstvo Klieštik, Mário Tomášik, Martin Dom, Andrej Bielik, BOST, Stimba, Peter Pallo, Michal Zajko, Idona, Vojto Pastorčák, V-Podlahy, Jirka Navrátil, Dorect People, Honza Mašek, Red Button, Stanislav Tejkal a Petr Macoun, ACO Industries, Michal Riabic, Design + Consulting, Miloš Gregor, GreMi Klima, Robo Demko, SUN powered systems, Standa Martinec, Martin Hartl, KOMA Modular, Peťo Bolebruch, Teesys.

Tu sú niektoré návrhy ďalších projektov

O18

O17

O19

Teším sa na presťahovanie pavilónu Expo do Vizovic, kde budeme organizovať ďalšie stretnutia inovátorov, dizajnérov a podnikateľov v spolupráci s firmou KOMA Modular.

Tu si môžete stiahnuť prezentáciu Stanislava Martinca, zakladateľa firmy KOMA Modular.

KOMA modular

http://www.koma-modular.cz/

A takto sme včera diskutovali vo firme KOMA Modular

IMG_0835

IMG_0842

IMG_0844

IMG_0848

Aj takto prebiehajú naše stretnutia v Podnikateľskej univerzite, máte poslednú šancu prihásiť sa.

PU

0