Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to základ evolúcie a zlepšovania života. Inovácia pridáva hodnotu výrobku alebo službe a odstraňuje škodlivé funkcie. Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú odvahu prekonávať prekážky. Sledujú nové trendy a premieňajú ich na príležitosti, realizujú zmeny a opravujú svet. Pred rokmi sa začali podnikatelia stretávať v Podnikateľskej univerzite. Učili sa podnikaním priamo v podnikoch a namiesto skúšok a zápočtov vytvárali nové výrobky, služby a podnikateľské modely. Zdieľali spoločné podnikateľské princípy tak, aby inovácie prospievali ľuďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt, dôvera a spolupráca. Ľudia, ktorí za 30 rokov vybudovali úspešné firmy, spojili sily – inovátori, priemyselní dizajnéri, strojári, priemyselní inžinieri, experti na digitalizáciu, dátovú integráciu a analytiku, obchodníci a marketéri, odborníci na medzinárodnú prepravu, technológie, výrobu, logistiku, testovanie a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia – Ľubomír Švec, Patrik Paul, Miloš Gregor, Vladimír Levársky, Miroslav Kunsch, Miroslav Srogoň, Pavol Kubán, Simona Kubán, Eduard Kovaľ, Jaroslav Crkoň, Santiago Aguado, Ján Lunter (a ja) založili inovačnú sieť Inovato.

Vo svete takéto aktivity podporuje štát. Keď som pracoval v spoločnosti Fraunhofer v Nemecku, tak dve tretiny z dvojmiliardového rozpočtu pre inovácie boli financované z verejných zdrojov – aby mohli malé a stredné podniky rýchlo inovovať. Našu inovačnú sieť sme si vytvorili sami. Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo veku našich detí, ktorí sa vracajú zo zahraničných univerzít a rozbiehame s nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spoločných projektoch spolupracujú podnikatelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a zariadenia, prerábajú sa staré budovy na domy sociálnych služieb, triedia nepodarky z výroby, budujú spoločné farmy a podniky. Okrem toho pracujeme na projektoch zameraných na automatizácia práce v priemysle a v poľnohospodárstve, čistenie vzduchu, vody a materiálov, spracovanie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých elektrických vozidiel, zelenej energetiky, modulárnych stavieb, digitálnych systémov pre zlepšenie fungovania firiem a kvality života. Nerozumné rozhadzovanie eurofondov a prázdne reči politikov nezlepšia život v našej krajine. Musíme si krajinu opraviť sami – podnikatelia, samosprávy a proaktívni ľudia v regiónoch. Pripojte sa k našim platformám Inovato, Regstart alebo Podnikateľská univerzita. Stretneme sa na festivale inovácií Inofest a konferencii Podnikatelia spojte sa. Začať môžeme už na Letnej škole inovácií alebo Letnom kempe podnikateľov. V lete prebiehajú aj hackathony Inovato s našimi mladými pod vedením Jozefa Bujnovského, Petra Ballona a Petra Hospodára.

15