Keď niekedy vidím inovátorov ako bojujú s nepochopením svojho okolia, tak si predstavujem „inovačný vírus,“ ktorým by sme týchto pochybovačov, lenivcov, frfľošov a šíriteľov negativizmu nakazili. Niekedy sa to podarí. Niekedy nie. Hnevá ma, keď vidím majiteľov firmy tvrdo pracovať, aby ju zachránili a „zamestnancov,“ ktorí sa na nich prizerajú a chceli by mať viac peňazí – bez práce. A poznám aj prípady, kde spolupracovníci povzbudzujú svojich šéfov, aby už niečo začali robiť. A nič sa nedeje.

Aj COVID 19 prispieva k inováciám. Ako? Zoberte si svoj podnikateľský model a pozrite sa do ktorej časti vírus zasiahol. Ľubkovi Klieštikovi hneď na začiatku pandémie zatvoril dodávateľov kameňa v Taliansku, môjmu synov s manželkou pred rokom zatvoril zdroje obživy – jemu reštauráciu a jej cvičenie vo fitness centre. Nám prerušil Podnikateľskú univerzitu, semináre a konferencie. Mnohým padli objednávky a projekty. Našim priateľov v Linete išli objednávky hore, ale aj oni museli inovovať, aby zvládli obrovský nápor na výrobu a udržali svojich spolupracovníkov zdravých. Artur Gevorkyn chcel zaistiť ochranu svojich ľudí a vyvinul respirátor, Ľubo Švec dezinfekčné brány, Miloš Gregor začal riešiť dezinfekciu vzduchu, chlapci z Tripalu vyvinuli lôžka do poľnej nemocnice, Maťo Kováčik tlačil na 3D tlačiarni ochranné štíty a pod.

Môj syn Janko so Saškou vymysleli vďaka obmedzenia rozvoz jedla a nový biznis – Freshpack. Celkom dobre sa im to rozbieha. Mám pocit, že pandémia pohla mnohé veci dopredu. Tu sú niektoré z nich:

  1. Rozbehli sme aktivity na rozvoj regiónov Regstart.
  2. Založili sme sieť Inovato, spustili viaceré inovačné projekty a zorganizovali stretnutie inovátorov Inofest.
  3. V Dobrom Pastierovi sme v prvom polroku 2020 uviedli do prevádzky Dom sv. Margity, v tomto roku spustíme Dom sv. Jozefa a farmu s kruhmi Inovato.
  4. Teším sa aj s toho, ako sa rozbieha Freshpack.
  5. Pripravujeme ďalšie aktivity zamerané na inovácie človekaprelomové tímy.

Pozerám sa do mobilu a za 12 mesiacov som prešiel 7 403 295 krokov. Vírus je zdrojom inovácií a pozitívnych zmien. Nenariekajme, nenadávajme, neľutujme sa.  Tešme sa z obmedzení, výziev a príležitostí, ktoré nám prináša každý deň.

Toto mi dnes prišlo od Janka Kavoňa:

„Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.“ Žalm 66, 8 – 9. 16 – 17. 20;

„Jasaj Bohu, celá zem“ (Ž 66, 1).

Kedy si naposledy „jasal Bohu“? Bolo to na nejakej svadbe alebo pri narodení dieťaťa? Po uzdravení z choroby? Pri dlho očakávanom stretnutí s milovaným človekom? Všetky tieto udalosti sú síce výborným dôvodom na jasanie, ale žalmista nevymenúva žiadne konkrétne udalosti. Vyzýva nás jasať neustále, pretože Boh „dal život našej duši“, neodmieta naše modlitby ani nám neodopiera svoje milosrdenstvo (pozri Ž 66, 9. 20). Dnešné prvé čítanie znázorňuje takúto neustálu radosť. Boh poslal Filipa na cestu púšťou. Hoci Filip nevedel prečo ani kam má touto kamenistou a neúrodnou krajinou ísť, jeho radosť v Pánovi ho udržiavala na ceste a spravila z neho radostného a nadšeného ohlasovateľa evanjelia. Ako reagoval eunuch, keď pri krste prijal Ducha Svätého? On „šiel svojou cestou plný radosti“ (Sk 8, 39). Predstav si radosť, ktorá ho sprevádzala, keď sa vrátil do svojej vlasti! Radosť totiž nie je len prchavý pocit, ale je ovocím Ducha prebývajúceho v našom vnútri (pozri Gal 5, 22). Preto môžeme žiť s trvalou radosťou, nielen prežívať krátke okamihy šťastia. Túto radosť živí nádej – očakávanie dobra – dokonca aj vtedy, keď naša aktuálna situácia nie je práve radostná. Ako v nás rastie a dozrieva Boží život, tak sa zväčšuje aj naša radosť. Teda aj tvoja radosť môže rásť. Môžeš však začať prejavovať už tú, ktorú máš! Začni takto: „Velebte, národy, nášho Boha“ (Ž 66, 8). Potom otvor svoje srdce Pánovi. Často k nemu obracaj svoje myšlienky. Adoruj ho v modlitbe, hľadaj ho vo Svätom písme a oslavuj ho v Eucharistii. Rozprávaj mu o všetkom, za čo si mu vďačný: za to, že ti dáva dnešný deň, že ťa uzdravuje, že ti odpúšťa, že ťa utešuje. „Rozhlasuj jeho chválu“ (porov. Ž 66, 8). Povedz niekomu o tom, čo pre teba Boh urobil – najmä o tých drobnostiach, ktorými ťa Pán požehnáva každý deň. Áno, jasaj Bohu a uvidíš, že radosť v tebe sa bude ďalej vzmáhať a rásť. 

„Buď zvelebený, Otče, za svoj život vo mne. Pomáhaj mi jasať aj v dnešný deň, za každých okolností.“

15