V školách a v učebniciach sa popisujú prípadové štúdie a projekty, ktoré sú zaujímavé, ale stali sa v minulosti a na mnohé súčasné problémy sa použiť nedajú. Dnešná doba prináša veľa čiernych labutí – neočakávaných a nepravdepodobných udalostí, ktoré môžu mať fatálne následky a na ktorých riešenie nemáme algoritmy, štandardy ani žiadne najlepšie praktiky. Mení sa aj svet, technológie, metódy práce a organizácie v podnikoch. Všetko je premenlivé a rýchle, aj naši spolupracovníci, ktorí sa menia sotva si zapamätáme ich meno a vytvoríme  pracovný vzťah. Na druhej strane máme možnosť spojiť sa s najlepšími expertmi na svete a pozvať ich do našich projektov.

Skúsme vystavať prelomové tímy z najlepších expertov na marketing, dizajn alebo najnovšie technológie. Toto nie sú tímy, ktoré majú postaviť bytovku podľa štandardného projektu, alebo zmontovať za osem hodín sto prevodoviek. Sú to tímy, ktoré majú riešiť podnikateľské výzvy, prelomové inovácie alebo šokujúce udalosti – čierne labute. Sú v nich výnimočné osobnosti, ale majú k sebe rešpekt. Majú radi slobodu a majú svoje pohľady na svet, ale vedia sa podriadiť autorite. Vedia sa sústrediť na podstatu, pracovať s technickými a časovými obmedzeniami a doručiť výnimočný výsledok. Nepotrebujú na svoju prácu formálny systém a kontrolu, ale rešpektujú dohodnuté princípy.

Prelomové tímy vytvárame v našej inovačnej spoločnosti Inovato, kde riešime témy digitalizácie a smart automatizácie výroby, mikromobility a eBikov, automatizácie poľnohospodárstva a lokálnych fariem, inovácií a rastu firiem. Spájame skúsenosti úspešných inovátorov a podnikateľov s nasadením mladých ľudí, ktorí sa k nám vracajú zo zahraničia. V týchto týždňoch vedieme rozhovory o spolupráci s manažérmi z firiem ako napríklad Linet, BTL, Matador Group, Slovenská sporiteľna, Gremi Klima, Švec Group, I.D.C. Holding, Ryba Žilina, Slovenská Pošta, TSÚ, Škoda Auto, KOMA Modular a i.

Sú firmy, kde ľuďom neustále zlepšujú pracovné podmienky a stimuly, ale žiadne prelomové inovácie neprichádzajú. Sú firmy, kde ľudia míňajú veľa času a energie na to, aby sa utvrdzovali v tom, že staré spôsoby práce sa zmeniť nedajú a neustále niečo analyzujú, prezentujú a plánujú.

Prelomové tímy, prekonávajú takéto postoje a prístupy. V krátkom čase a s obmedzenými zdrojmi dokážu vyriešiť „neriešiteľné“ problémy a dosiahnuť nepredstaviteľné ciele. Prelomia mentálne bariéry, koncentrujú sa na podstatu a eliminujú všetko ostatné, dokonalo využívajú silné stránky každého člena, rýchlo sa rozhodujú a konajú. Nastupujú tam, kde prileteli čierne labuteneočakávané situácie a krízy, pre ktoré nemáme žiadne postupy a riešenia. Skutoční lídri a inovátori sa neprejavia na prezentáciách v zasadačkách, ale pri situáciách, keď je potrebné dostať astronautov v Apollo 13 na zem, vytiahnuť zasypaných chlapov v bani alebo deti v jaskyni, za niekoľko dní vyvinúť dezinfekčné systémy alebo respirátory pri vypuknutí pandémie, postaviť nemocnicu za niekoľko týždňov, preorganizovať štandardné oddelenie v nemocnici na covid pavilón za 24 hodín, vymyslieť prelomovú inováciu za niekoľko týždňov, vytvoriť prototyp a unikátny systém na dobytie náročného trhu.

„Prelomové tímy prelomia naše paradigmy, odkryjú skryté potenciály, odhalia vlastnosti skutočných lídrov, posunú naše limity z časov bezstarostnosti a pohody.“

Žijeme v dobe, keď budeme potrebovať prelomové tímy stále viac. Aby sme sa zachránili pri neočakávanej pohrome, alebo zvíťazili tam, kde rozhoduje výnimočný tímový výkon.

S Heňom Chomistom sme pre vás pripravili seminár. Tu sa môžete prihlásiť:

Program seminára 9:00 – 16:00

 1. Čierne labute a antikrehkosť. Ako čerpať silu podniku z neočakávaných kríz.
 2. Prelomové tímy, delta force teams, skunk model, holywood model, dream teams – ako dosahovať nepredstaviteľné výsledky riešením neriešiteľných problémov a výziev
 3. Vlastnosti, pravidlá a organizácia prelomového tímu
 4. Ako budovať a rozvíjať prelomový tím?
 5. Témy a projekty pre prelomový tím
 6. Diskusia a akčný plán

Seminárom vás budú sprevádzať Jano Košturiak a Heňo Chomist

Jano je strojár a inovátor a Heňo psychológ a inovátor. Obaja pracovali v prelomových tímoch – pri prelomových inováciách, krízových situáciách alebo v športe.

Ďalšie otázky na diskusiu

 1. Ako zostaviť a formovať takýto tím, keď do neho vstupujú ľudia, ktorí sa nepoznajú a nemáme veľa času?
 2. Ako riadiť takýto tím, aby bol kreatívny aj disciplinovaný zároveň?
 3. Ako komunikovať a rozhodovať v takomto tíme, keď chceme, aby v ňom vládol kreatívny konflikt medzi rôznymi názormi na riešenie a zároveň rešpekt medi členmi tímu?
 4. Podľa čoho vyberať ľudí do takéhoto tímu a ako ho vyskladať tak, aby bol produktívny?
 5. Aké role by mali byť v takomto tíme a aké vlastnosti by mali mať ich predstavitelia?
 6. Aké metódy práce by mal používať takýto tím pri riadení projektu?
 7. Aké komunikačné nástroje sú vhodné pre takýto tím?
 8. Akými metrikami by sa mala merať práca takéhoto tímu?
 9. Existujú príklady takýchto tímov a aké sú reálne skúsenosti ?
 10. Na riešenie akých problémov sú vhodné takéto tímy?

Zhrnutie

Čo sú prelomové tímy?

Účelová jednotka ľudí zameraná na dosahovanie takmer nemožných cieľov, schopná pracovať s obmedzenými zdrojmi v časovo veľmi náročných podmienkach.

Prečo sú dôležité?

Lebo dnešná rýchla doba vyžaduje takéto tímy na riešenie nepredvídateľných a zložitých situácií.

Ako na to?

Skúste sa postaviť pred vašich spolupracovníkov, keď sa chystajú odísť z práce domov a oznámte im nejakú fatálnu udalosť – stratili ste kľúčového dodávateľa alebo zákazníka, pokazila sa dôležitá technológia, nenahraditeľní ľudia z firmy idú do karantény, alebo opúšťajú firmu, premiér nariadil 24 hodinový zákaz opustenia firmy. Ľudia budú musieť zrušiť plánovaný večerný program alebo víkend, pracovať minimálne 24 hodín v ťažkých podmienkach a vyriešiť „neriešiteľný“ problém. Niektorí odmietnu, niektorí sa možno zosypú, ďalší preberú iniciatívu a prejavia sa ako skutoční lídri. Možno objavíme výnimočných ľudí a talenty, o ktorých sme ani netušili. Celý proces budeme riadiť, pozorovať a vyhodnocovať. V krátkom čase zažijeme dobrodružstvo, vyriešime problém, natrénujeme si prácu prelomového tímu a spoznáme ľudí v krízovej situácií.

Trochu teórie

Siahnuť po literatúre, ktorá je zameraná na tému „tímy“ nie je vôbec problém. Nájdete informácie všade, na internete a určite aj v každom i malom kníhkupectve. Autori však popisujú fungovanie a budovanie tzv. skôr stabilných tímov. Dnešná doba však takáto nie je. Budúcnosť je podľa nás v tímoch, ktoré sú nestabilné v čase, pričom sa ľudia príliš dobre nepoznajú a kde sa od nich očakáva dosahovať výnimočné výkony vo veľmi krátkom čase a to s obmedzenými alebo neexistujúcimi zdrojmi. Nemajú presne dané návody, postupy, vedia pracovať tak, že si samy spravia analýzu, vytvoria stratégiu a zvolia taktiku a proste idú do akcie. Je to proste vždy niečo nové, s čím nemajú skúsenosti a možno s čím nemá skúsenosť vôbec nikto na svete. Príkladom takýchto tímov môžu byť napr.:

 • Delta Force US Army – jednotka americkej armády, ktorá vykonáva záchranu rukojemníkov, boj proti terorizmu a akcie s vysokým rizikom.
 • Tím S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) – je jednotka presadzovania práva, ktorá používa špecializované alebo vojenské vybavenie a taktiku
 • Skunk Works Model – je o rýchlom, tichom a efektívnom podnikaní; od samého začiatku to bola inovácia a vytváranie produktov, ktoré prebehli svoju dobu (letecký priemysel)
 • Hollywood model – odkazuje na metódy pracoviska, ktoré filmové štúdiá používajú na výrobu filmov
 • Microenterprise (firma Haier) – termín mikropodnik označuje malý inovatívny podnik v podniku, ktorý vytvára vysoku pridanú hodnotu a vzniká tak, že jeho zakladatelia premenia s malým štartovacím kapitálom svoju inovatívnu myšlienku na funkćný prototyp a biznis model a postupne sa rozrastajú.
 • Améby (firma Kyocera) – Najmenší, ešte efektívny a samoriadený autonómny tím, ktorý sa delí, zlučuje, rozpadá, ale aj pohybuje z miesta na miesto, ako biologice jednobunkové organizmy – améby. Ak je málo zákaziek, členovia výrobnej améby môžu prechádzať do obchodných améb a naopak. Améba je minimálne sebestačné ziskové stredisko, ktoré zvyšuje svoje zisky vlastnými nezávislými akciami, znižovaním nákladov a zvyšovaním výťažnosti kapitálu.

Ako zostaviť prelomový tím?

A: Z interných pokladov- „Každá firma má svoje poklady, o ktorých ani sama nevie.“

B: Z interných pokladov a doplnením toho, čo nám chýba – „Mimo firmy sú ľudia, ktorí vedia v takomto tíme pracovať.“

C: Najatím si celého prelomového tímu – „Nastúpi tím expertov a vyrieši problém.“

Tak čo, máte odvahu na takýto experiment s nami? Ozvite sa.

foto: Zolo Demjan

2