Je čas zmŕtvychvstania. O jari sa hovorí aj ako o znovuzrodení. Sú ľudia, ktorí prešli obrátením. V našom tele sa pravidelne obmieňajú bunky, učíme sa nové veci, získavame návyky (alebo zlozvyky), keď nepoužívame svoje svaly alebo mozog, tak rýchlo atrofujú. V Inovate sa zaoberáme inováciami produktov, služieb, procesov aj podnikateľských modelov. Najdôležitejšia je však inovácia človeka. Vladko Maslák pomáha ľuďom z ulice zbaviť sa zlozvykov a vrátiť sa na správnu cestu. Sú to niekedy neuveriteľné príbehy. Ale prichádzajú aj ľudia z opačnej strany – bohatí a úspešní (aspoň podľa kritérií tohto sveta). Majú peniaze, moc, slávu, ale nemajú niekedy chuť do života, stratili energiu a zmysel svojho života. Niektorí z nich pracovali tak tvrdo, že nemali čas na seba a svojich blízkych. Majú narušené vzťahy a zdravie. Iní stratili motiváciu, alebo sa nevedia vymotať zo siete rôznych nerestí. Tak, ako existuje závislosť na drogách, alkohole alebo hazardných hrách, bývajú ľudia závislí aj na moci, sláve, zábave alebo práci.

Vytvorili sme štyri prepojené skupiny, ktoré budú pomáhať v inovácií človeka.

 1. Intelektuálny potenciál – informácie, vzdelanie, znalosti a skúsenosti, schopnosť prakticky využívať poznatky, systematický prístup, schopnosť učiť seba a druhých.
 2. Fyzický potenciál – pracovná výkonnosť, fyzická zdatnosť, životospráva, zvládanie stresu, schopnosť podávať nadpriemerné výkony, manažment času.
 3. Emočný potenciál – sebapoznanie, sebaovládanie, otvorená komunikácia, vzájomná pomoc a podpora, empatia, schopnosť nadchnúť a motivovať druhých, schopnosť pracovať v tíme, spolupodnikateľstvo, motiváca, dôvera a spolupráca.
 4. Morálny potenciál – proaktivita, disciplína, čestnosť, slušnosť, plnenie sľubov, férovosť, dodržiavanie definovaných pravidiel, lojalita, riešenie výhra – výhra, spravodlivosť a konanie v súlade s princípmi.

Pripomeňme si vzorec inovácie. Inovácia = pridávanie užitočných funkcií a dobrého/ odstraňovanie škodlivých funkcií a zlého. Inováciou človeka teda pomáhame eliminovať rôznych démonov (takto kedysi nazývali neresti a zlozvyky starí mnísi) – obžerstvo, smilstvo, lakomstvo, smútok, hnev, akédia, slávybažnosť a pýcha a rozvíjať cnosti miernosti, dobroprajnosti, pokoja, pracovitosti, obetavosti, láskavosti alebo pokory. Prvotnou príčinou väčšiny nemocí ľudí sú nevyriešené situácie. Inováciami tieto situácie identifikujeme a hľadáme ich riešenia.

Náš tím sa zaoberá inováciou človeka v štyroch oblastiach:

 1. Intelektuálny rozvoj (hlava, znalosti) – garant Ján Košturiak, tím Oldo Kovář, Miro Kunsch, Juraj Málik a ďalší
 2. Emočný rozvoj (srdce, vzťahy) – garant Henrich Chomist, tím Denisa Zlevská, Martina Jankolová a ďalší
 3. Fyzický rozvoj (telo, životospráva, zdravie) – garant Vlado Zlatoš, tím Alexandra Košturiaková, Juraj Málik, Jolana Regulyová a ďalší
 4. Duchovný rozvoj (duša, hľadanie zmyslu, ticho, pokoj, meditácia) – garant Bernard Mišovič, SJ, Juraj Jordán Dovala, Ivan Moďoroši, Vladko Maslák, Mário Tomášik, Ľubomír Kliešik, Peter Ballon, Miroslav Saniga

Ako to funguje?

 • Knihy, pracovné zošity a podklady na internete
 • Niekoľkodňové sústredenia
 • Individuálny koučing, mentoring, tréning

Obrázok: dnešné Bielosobotné ráno od Mirka Sanigu

21