Svet je krajší ako vyzerá. Treba ho vnímať vlastnými zmyslami a skúsenosťami, nie cez správy v médiách. Sú zaplavené nepodstatnými hlúposťami, výmyslami, konšpiráciami, negatívnymi správami a politikou. Ťažko je v nich nájsť hlbšiu a odbornejšiu úvahu o vývoji spoločnosti, trendoch v biznise a ekonomike. Na Štedrý deň zomrel profesor Milan Zelený, veľká osobnosť Československa, ktorého prelomové myšlienky otvárajú oči a umožňujú pochopiť nový svet. Okrem krátkych prebratých správ z českých médií sa nikto neunúval spomenúť Milana, aj keď v mnohých slovenských médiách boli jeho pohľady na svet v posledných desaťročiach publikované. Keď zomrie nejaký mafián venujú mu médiá väčšiu pozornosť, píšu sa o nich knihy a nakrúcajú celovečerné filmy.

Svet okolo nás je oveľa krajší, ako to, čo nám prezentujú novinári a redaktori v televíziách. Škoda čítať a pozerať. V poslednom roku som stretol množstvo výnimočných ľudí, ktorých mená v médiách neuvidíte – napríklad Renátku a Milana Labantovcov, Rudka Tomu a manželkou Jankou, Martina Mekela s rodinou, Evku Mozolovú s tímom ľudí zo Svetielka nádeje, Renátku Fogeltonovú so svojim tímom, Jurka Malého, Humberta Virdzeka, Petra Brenkusa, Braňa Valka, Vladka Masláka, Ľubka Klieštika, Anku Čaplovičovú, Martina Tvarůžka, Ľubka Šveca, Jana Maška, Daniela Laca, Mirka Sanigu, Alexandra Ferka a mnohých ďalších ľudí, ktorí svojim talentom, myšlienkami a skutkami obohacujú svet okolo seba. Politici a ich mediálni roztlieskavači šírením zla svet ochudobňujú.

Ešte sa ani nezačal rok 2024 a už nás strašia katastrofickými ekonomickými výhľadmi, novými mutáciami vírusov, politickými konfliktmi, vojnami a prírodnými katastrofami. Spájajme sa priatelia do komunít, kde prázdne reči nahradíme činmi a výsledkami, kde si zachováme zdravý rozum a cit, kde sa budeme viac zameriavať na potreby druhých, ako naše vlastné sebaprezentácie. Nebuďme ustrašenými otrokmi, hľadajme svoju vlastnú cestu. Buďme soľou zeme a svetlom sveta. Nachádzam pozitívnu energiu medzi ľuďmi v sieti Inovato. Pridajte sa. Teším sa na ďalšie stretnutia Podnikateľskej univerzity a Akadémie Dobrého pastiera. Rok 2024 bude taký, aký si ho urobíme, nie taký ako sľubujú politici a píšu v novinách. Profesor Milan Zelený hovoril, že deň má 86400 sekúnd. Teda 86400 okamihov. Prečo ľudia, ktorí nemajú čas, obyčajne urobia tak málo práce? Nerozumejú okamihom. Náš pán profesor nás učil porozumieť okamihom.

27