Keď som dopísal včerajší blog, niečo mi našepkávalo, že mám do textu vložiť vetu – buďte soľou zeme a svetlom sveta. Tak som ju tam dal. To som ešte netušil, že ráno po svätej omši nájdem našu právničku Aničku z Bratislavy pripravovať v kancelárii Dobrého pastiera lístočky „vy ste soľ zeme a svetlo sveta“ z Matúšovho evanjelia. Večer sme mali spoločnú zábavu a Vladko Maslák prišiel s veľkým kufrom a každému z nás daroval soľničku z veršom z Matúša a svetielkom. Aby sme dávali svojmu životu správnu chuť a svietili okolo seba. Hovoril nám o mesiaci, ktorý odmietol svietiť, lebo videl veľa zlých vecí, ktoré sa v noci diali na svete. Pán ho však upozornil, že jeho úlohou nie je sliediť, ale svietiť.

A tak nám všetkým v roku 2024 prajem, aby sme nesliedili, nehľadali chyby na druhých, aby sme zbytočne nenadávali a nevzdychali, ale aby sme okolo seba svietili a dochucovali život tak, aby nám všetkým chutil.

Vladko nám včera všetkým názorne ukázal ako sa dá svietiť:

30