Keď som bol mladý, mal som veľa premiér. Vždy som rád začínal prvý projekt alebo školenie na úplne novú tému. Predchádzala tomu často dlhá príprava, ale premiéra stála za to. Opakovať danú tému už nebola taká zábava, ale aj obsah sa aj tak vždy inovoval. V divadle sa musia herci držať scenára, u nás sa téma rozvíja každým „predstavením“ do inej podoby. Mal som premiéry v rôznych firmách a v mnohých témach – Master, Lean Six Sigma, TOC, Akadémia inovácii, Podnikatelia spojte sa, Podnikateľská univerzita, RB Leader a pod. Teraz si užívam derniéry. Na premiérach som pociťoval zodpovednosť, aby to dobre dopadlo, na derniérach cítim vďačnosť za príležitosti, ktoré som dostal. Minulý rok som mal derniéru konferencie Podnikatelia spojte sa, kde som sa rozlúčil s mnohými absolventmi Podnikateľskej univerzity. V tomto týždni sme mali posledné stretnutie RB Leader a Janom Maškom. Postupne dobiehajú posledné dve skupiny Podnikateľskej univerzity. Užívam si však premiéry, niektoré dokonca priamo v divadle. Najbližšie vystúpenie máme koncom marca v Prievidzi a vo Vrábloch.

Spolužiaci ma pozvali na stretnutie absolventov Strojárskej technológie po 40. rokoch. Dozvedel som sa, že už mám vlak zadarmo, tak pôjdem. Môžem sa teraz voziť hore dole od Košíc až do Prahy zadarmo. Nedávno som mal premiéru v Lukovom Dvore a teším sa na ďalšie spoločné akcie. Spomínam si na naše začiatky priemyselného inžinierstva v Žiline, keď sme s Milanom Gregorom keď sme písali prvé programy na automatizované projektovanie výrobných systémov a simulácie. S odstupom času vzniklo veľké spoločenstvo priemyselných inžinierov. Po rokoch sa stretneme na premiére Česko-slovenského fóra priemyselných inžinierov. Veľa krásnych premiér zažívame s Vladkom Maslákom v Dobrom Pastierovi. Je radosť spolupracovať s Najlepším Režisérom na Jeho projektoch. Zaujímavé premiéry  prebiehajú aj v Inovate.

V Knihe Kazateľ sa píše: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.“ (Kazateľ 3,1-8).

Náš život je plný premiér aj derniér. Končíme projekty, aby sme nové začali. Opúšťame rôzne miesta, aby sme navštívili iné, lúčime sa so starými priateľmi, aby sme stretli nových, rodíme sa na tento svet, aby sme ho raz mohli opustiť. Tešme sa z premiér a derniér, ktoré nás ešte čakajú.

26