S Milanom sme začali písať prvé články a knihy, tvorili sme osnovy a učebnice priemyselného inžinierstva. Vždy som obdivoval jeho obrovskú pracovitosť a schopnosť prenikať do nových oblastí vedy a výskumu. Prežili sme spolu pekné roky spolupráce aj osobných zážitkov.

3