P.Anselma Grüna, OSB pozval pred rokmi k študentom v Ulme môj priateľ Profesor Friedrich Büg, aby “poľudštil” technokratický spôsob myslenia našich študentov. Potom sme s karmelitánom Janom Fatkom robili niekoľko akcii s P.Anselmom na Slovensku. Veľký vplyv na mňa mali rozhovory s nim, jeho knihy aj pobyt u neho v kláštore v Münsterschwarzachu. 14.1.2015 oslávuje P.Anselm svoje 70. narodeniny.

http://www.anselm-gruen.de/

0