Naša krajina potrebuje opraviť veľa vecí – školy, nemocnice, infraštruktúru, životné prostredie, podniky. Nie je to ani tak o oprava budov, ale spôsobu myslenia a prístupov k riešeniu problémov. Nedávno som sa rozprával s niekoľkými podnikateľmi o tom, ako rozvinúť žilinský región. Zhodli sme sa na tom, že nám chýbajú lídri na radnici, VUC, miestnej univerzite, biskupskom úrade a ďalších organizáciách, ktoré by mohli pomôcť zmeniť veci k lepšiemu. Chýba ekosystém, ktorom by sa rozvíjali napríklad podnikateľské inovácie, kultúra a nové spôsoby vzdelávania, moderná infraštruktúra, turistika a šport, zelená a zdravá krajina. Dôležité je aj pochopenie a vyjasnenie si základných pojmov. Cestovný ruch, turistika a šport nepotrebujú stavať rozhľadne, orloje, veža a organizovať masové jarmoky v prírode. V podnikoch, školách a nemocniciach treba viac investovať do ľudí, ako do železa a betónu. Zmeniť zabehané postupy a organizáciu. Bolo by fajn, keby sa podarilo vytvoriť región, ktorý by prilákal nielen turistov, ale aj naše deti zo zahraničia, aby sa vrátili domov.

Mladí často hovoria o tom, že by chceli žiť v zelenej krajine. Poďme ju spoločne nadizajnovať a vytvoriť. Dávajme si vyššie ciele, ako je „spustenie lyžiarskych vlekov.“

Kedysi mi z jedného ministerstva poslali analýzu inovačného ekosystému Slovenska. Mal som sa k tomu vyjadriť. Myslel som si, že sa pomýlili. Poslali mi zoznam prístrojov. Ekosystém tvoria ľudia – vizionári, inovátori, experti v rozličných oblastiach, projektoví manažéri, realizátori, mentori, moderátori a i. Okrem odbornosti musia mať charakter a schopnosti budovať vzťahy a spolupracovať v tíme. Mali by prepájať sféry podnikania, samosprávy a vzdelávania do spoločných projektov. Životopisy týchto expertov nenájdete na portáloch, kde si ľudia hľadajú zamestnanie. Ponuky pracovať pre štát ich veľmi neoslovujú, napriek tomu ich štát potrebuje. Nám odpovedia na mail alebo telefón, štátnym úradníkom väčšinou nie.

Politici potrebujú pri oprave krajiny 3 úrovne znalostí:

1. Základné pojmy a orientáciu, aby vedeli kompetentne vystupovať v médiách a v politických aktivitách a nevyzerali úplne ako hlupáci.

2. Detailnejšie znalosti v určitej problematike, aby ju vedeli riadiť, zadávať úlohy, kontrolovať projekty (na túto kompetenciu potrebujú expertov z externého prostredia)

3. Hlbokú expertnú znalosť a schopnosť vyriešiť problém a realizovať potrebné zmeny – túto úroveň znalostí politici nikdy mať nebudú, ale mali by vedieť kto ju má.

Naši mladí, ktorí študujú v zahraničí a zapájajú sa do naśej siete Inovato

Ekosystém na opravu krajiny potrebuje nasledovné kľúčové prvky:

1. Funkčnú sieť expertov, na ktorej je možné nájsť a aktivizovať potrebných odborníkov, komunikovať s nimi, organizovať a riadiť projekty. V tejto sieti je potrebné organizovať akcie, pilotné projekty a firmy, v ktorých sa ľudia budú spoznávať, vytvárať medzi sebou vzťahy a vyvíjať a testovať niektoré pilotné riešenia. Takúto sieť expertov sme začali budovať v Inovato. Rok ma naháňal štátny tajomník Ľuboš Jančík, že potrebuje takúto sieť expertov a treba to podporiť. Už sa naozval…Zvykol som si na podobné správanie. Vraj toho majú veľa na práci. Škoda, že nevidieť výsledky. Dnes mi napísal štátny tajomník Dušan Velič, že takýto projekt nepodporia, ale veria, že budeme ďalej robiť inovačné projekty. O sieti expertov a inovaćnom ekosystéme sme rozprávali aj s tretím štátnym tajomníkom Jánom Oravcom. Rozprávali. Niekoľko mesiacov sme na túto tému hovorili s Plánom obnovy. Zatiaľ nič. Majú veľa práce. Hľadajú expertov.

2. Infraštruktúru na realizáciu projektov – tá obyčajne existuje vo firmách, na univerzitách a v štátnej správe, treba však vytvoriť podmienky na jej efektívne zdieľanie – budovy, prístroje, stroje, počítačové systémy, programy a pod.

3. Projekty – nielen deklaráciu stratégií a cieľov, ale aj funkčný systém na ich realizáciu, monitorovanie priebehu a sledovanie dosiahnutých výsledkov.

4. Výskum a vzdelávanie (nemám na mysli slovenské univerzity)- na to, aby sa viaceré projekty, na ktorých pracujeme aj v našej sieti Inovato, podarili, potrebujeme rekvalifikovať a vzdelávať ľudí v rôznych oblastiach – napr. podnikanie, inovácie, transformačné trendy, digitálne smart technológie, robotika a automatizácia, ekologické technológie, sociálne podnikanie (transformácia vytvára skupinu „nepotrebných“ ľudí) a i.

5. Financie – zdá sa, že tých bude v najbližších rokoch tak veľa, že veľkú časť z nich štát nedokáže zmysluplne využiť a vyjdú nazmar. Existuje však aj veľa súkromných finančných zdrojov, ktoré sa dajú združiť priamo v regiónoch.

Prajem vám všetkým pekný záver tohto zaujímavého roka a úspešný rok 2022. Budeme sa snažiť ďalej zdola a vlastnými silami opravovať našu krajinu.

zdrava-skola-inovato-vz

Zdravá škola Vlada Zlatoša – jeden z projektov na opravu krajiny

16