Pri inováciách niekedy hovoríme o troch Ppozoruj, pochop a podnikni akciu. Dôležité je poradie týchto P – najskôr empaticky vnímať prostredie, potom pochopiť súvislosti a vyhodnotiť skutočný problém a následne konať (nie naopak, ako to často vidíme). Rád vás v roku 2022 budem týmito troma bodmi vo vašich firmách a životoch sprevádzať. Kamarát Janko Rovňaník, mi pred Vianocami priniesol knihu myšlienok pápeža Františka od Austena Ivereigha Poďme spolu snívať. Zaujalo ma, že aj Svätý Otec navrhuje riešiť problémy v troch krokoch:

1. Čas vnímať – konkrétne situácie, tváre ľudí, otvorenie očí, aby sa nás dotklo utrpenie okolo nás.

2. Čas vybrať – rozlišovanie ciest dobra, ktoré vedú do budúcnosti, od iných ciest, ktoré nevedú nikam alebo vedú späť.

3. Čas konať od nás žiada obnoviť pocit spolupatričnosti, nádeje a schopnosti konať.

Daniel Laco mi poslal pred Vianocami knihu Davida Brooksa Druhá hora. Píše sa v nej o tom, že hyperindividualizmus vedie k odcudzeniu, nedôvere, osamelosti a kríze zmysluplnosti. Stratili sme vieru vo vieru. David Brooks píše o prázdnych krabiciach, ktoré dnes dostávajú mladí ľudia – krabicu neobmedzenej slobody, krabicu nekonečných možností, krabicu autentickosti a autonómnosti. Prázdne krabice a frustrovaní ľudia hľadajúci cestu na púšti. Plávajú medzi zážitkami bez cieľa.

Slobodu byť sám sebou by som radšej vymenil za oslobodenie sa od svojho ega. Sme často zviazaní tým, čo si druhí o nás pomyslia a ako budeme vyzerať. Strachujeme sa ako to dopadne? Dopadne to tak, ako to má dopadnúť. Často to však pochopíme až s odstupom času.

Vďačnosť za to, čo máme je dôležitejšia, ako naháňanie sa za tým, čo nepotrebujeme. Menej je viac. Osloboďme sa od sveta „tik – tak“, plnenia množstva úloh a priorít v chýbajúcom čase. To, čo sa tvári ako naliehavé, nemusí byť vôbec dôležité. Spomaľme, zastavme sa, naučme sa nerobiť vôbec nič. Čítame knihy o tom ako správne žiť a urputne sa snažíme aplikovať tieto „najlepšie“ praktiky do svojho života, namiesto toho, aby sme žili. Učíme sa ovládať nové technológie, ale zabúdame na rozlišovanie medzi tým, čo je dobré a zlé. Boh nám nedal dary a talenty aby sme sa hrali na bohov. Učme sa myslieť, hovoriť a konať v súlade s Jeho vôľou.

Pozývam všetkých na stretnutia v roku 2022. Verím, že budú osobné a užitočné.. Budeme sa stretávať na pôde Inovato, Dobrého Pastiera a IPA Slovakia. Tu sú hlavné aktivity na rok 2022:

1. Pravdepodobne posledná konferencia Podnikatelia spojte sa. Stretávali sme sa roky a vytvorili sme silné spoločenstvo. Všetko sa raz skončí. Je možné, že ešte spustíme posledný ročník Podnikateľskej univerzity.

2. Akadémia Dobrého pastiera

3. Cyklus seminárov s Bernardom Mišovičom, SJ (Práve mi priniesol novú knihu, Čo je človek?)

4. Baťova škola s Gabrielou Končitíkovou

5. Semináre IPA Slovakia

6. Cyklus seminárov Inovato

7. Konferencie Prešovské inovácie, Advanced Manufacturing a Inofest

8. Rozbehnutie siete Aditívna výroba

9. Vybrané inovačné projekty a budovanie siete expertov SynergyNet

10. Projekty v OZ Dobrý Pastier zamerané na pranie ovčej vlny, farma s ramenom Sun Powered Systems a čistiace prostriedky Ecoluxin a ďalšie projekty, ktoré mi odhalia Pán s Vladkom Maslákom.

11. 20.-21.4.2022 – Konferencia kresťanských podnikateľov na tému základný tábor.

Tu je kniha Pomaly ďalej zájdeš:

pomaly-dalej-zajdes

16