Gabriela Končitíková vie, že najťažšie je zmeniť seba. Táto elegantná a mladá dáma študovala v archívoch a viedla rozhovory so spolupracovníkmi spoločnosti Baťa a absolventmi Baťovej školy práce. Dlhé roky študovala neviditeľné princípy a prvky fungovania baťovskej sústavy riadenia a hľadala medzi nimi súvislosti. Ona sama sa snažila vybudovať najskôr seba, až potom rozvíjať ľudí a opravovať svet okolo. Z diela Tomáša a Jana Antonína a ich spolupracovníkov si niekedy ľudia vyberajú útržky vytrhnuté z kontextu, niekedy deformované históriou a subjektívnou interpretáciou. Kedysi mi Jeff Liker, profesor z Michiganu, ktorý desaťročia študoval fungovanie spoločnosti Toyota, povedal, že to najpodstatnejšie nie je vidieť a je veľmi ťažké to popísať. Mal na mysli kultúru firmy, správanie ľudí a pevné princípy, ktoré to celé držia pohromade. Návštevníci závodu si všimnú niekedy biele prilby na hlavách, poriadok a usporiadané pracoviská, vizuálne tabule, ale často im uniká spôsob myslenia ľudí, zlepšovanie seba a vzájomné učenie sa disciplinovanému a systematickému prístupu k riešeniu problémov, snaha o dokonalosť vo všetkom, čo človek robí.

Gabriela dokázala vo svojej knihe Inspirace Baťa ísť pod povrch, vstúpiť do neviditeľného sveta spoločnosti Baťa. Podnadpis knihy je – ako byť silnejší a šťastnejší podľa životných zásad Tomáša Baťu. Kniha je osobná. Je to zrkadlo Tomáša Baťu, v ktorom sa môže vidieť každý z nás. A pri prvom pohľade do tohto zrkadla máme možno trochu výčitky, že nevyužívame svoj čas správne, že sme neurobili pre rozvoj seba a využitie svojich talentov a darov to, čo sme mohli. Ale môžeme to zmeniť – už dnes.

V prvých častiach sú popísané životné transformácie Tomáša Baťu a pohľad na neho od jeho blízkeho spolupracovníka Antonína Cekotu. Tomáš Baťa považoval za najvyšší stupeň ľudskej odvahy rozhodnutie zmeniť seba, prekonať strach, lenivosť, stereotypy a vzorce správania. Koľko ľudí sa dnes ľutuje a nedokáže čeliť meniacemu sa svetu, namiesto toho, aby zmenili svoje postoje a zlozvyky? Už mladý Tomáš Baťa sa pokúsil vyrobiť a predať vo Viedni hunené papuče a celý jeho plán skončil fiaskom a Tomáš získal ponaučenie, ktoré aj dnes chýba mnohým podnikateľom:  „Nikdy nezačať vyrábať hocičo, bez toho, aby sme vedeli, že o to bude záujem zákazníkov.“

Gabriela ďalej vysvetľuje podstatu pojmu baťovskej služby – človek nemôže dať niečo, čo sám nemá. A práve preto musí človek pracovať predovšetkým na sebe, aby mohol následne poskytnúť službu druhým ľuďom.

Kniha je rozdelená do 4 hlavných častí – telo, myseľ, duša, vzťahy. Presne takto sa pozeráme na inováciu človeka a jeho 4 dimenzie – fyzický potenciál (životo-správa, cvičenie, otužovanie), intelektuálny potenciál (vzdelávanie a nastavenie mysle), duchovný potenciál (hľadanie zmyslu a život podľa princípov) a emočný potenciál (sebapoznávanie, sebaovládanie, rozvoj vzťahov a návykov).

V knihe nájdete 99 životných zásad Tomáša Baťu. Dozviete sa u úsmeve, spánku, zbavovaní sa vzdychačov a strachu, pokore, dôvere, pravde, vďake, pochvale, priateľstve, voľnosti a ďalších princípoch. Nebudem prezrádzať viac, aby som vás neobral o krásny zážitok objavovania inšpirácií zo sveta Tomáša Baťu. Na konci každej kapitoly je sformulované Baťove pravidlo – napríklad: „Pamätajte, že zloba, ktorú vnášate do situácií, práce a vzťahov, sa šíri ďalej, násobí sa. Cez zlobu zraňujete a následne strácate ľudí vo svojom okolí.“

V závere knihy je v desatore pre ženy a mužov zhrnutá Baťovská filozofia vzťahov medzi ženou a mužom.

Gabriela nám neponúka nedosiahnuteľné princípy, ale ona sama s nami zdieľa svoju vlastnú cestu k budovaniu seba. Doporučujem túto knihu každému človeku, ktorý chce zlepšovať seba a svoje okolie. Každý deň sa dá v knihe nájsť inšpirácia a urobiť maličký krôčik k šťastnejšiemu životu a vyššej výkonnosti v práci.

Gabriela vystúpi na našej Akadémii Dobrého Pastiera 6.9.2021 spoločne s Mariánom Kolníkom. Dajte si tento dátum do kalendára. Budeme hovoriť o štyroch dimenziách človeka – mysli, srdci, tele a duši.

41