Takto sa pýtal nedávno malý chlapec svojej mamičky. Prečo hovoria učiteľky niekedy čudné vety: „daj pokoj a nevymýšľaj“ alebo „z teba nič nebude?“ Poznám chlapca Adama. Učiteľky o ňom hovorili ako o nenapraviteľnom darebákovi, neposlušnom a nepozornom žiakovi. Mal zlé známky a nechcel chodiť do školy. Pred rokmi zmenil základnú školu a nedávno nastúpil na univerzitu v Rakúsku. O ďalšom chlapcovi sa vyjadrovali, že nemá schopnosti študovať na strednej škole. Strednú školu absolvoval s jednotkami a po maturite sa chystá na univerzitu. Osemročné dievča nedokázalo chodiť do školy pre šikanovanie učiteľkou. Nás v škole bili – palicou alebo rukou. Jedna učiteľka nás aj kopala. Chvíľu to bolelo, ale prešlo. Dnes je to zakázané. A tak sú deti týrané psychicky. Bolí to dlhšie a niekedy neprejde. Ďalšiemu dievčaťu učiteľka pravidelne roztrhne obrázok, ktorý nakreslí na výtvarnej výchove, lebo sa jej nepáči. Predpokladám, že malý Einstein alebo Leonardo da Vinci by skončili v osobitnej škole, podobne ako stovky rómskych detí, ktoré tam vôbec nepatria.

Práca učiteľa je ťažká, ale aj zodpovedná, pretože môže poznamenať deti na celý život – v dobrom aj zlom. Dobrý učiteľ dokáže dieťa nadchnúť, zapáliť a pomôcť mu objaviť a rozvinúť jeho talenty. Zlý učiteľ žiaka znechutí, demotivuje a niekedy v ňom môže vytvoriť pocity neschopnosti a menejcennosti, ktoré budú spôsobovať problémy v škole, v práci aj v živote. Sám si spomínam na mnohé nevhodné poznámky a situácie, kde nás učitelia ponižovali a dokazovali nám čo nevieme, namiesto toho, aby nám pomáhali objavovať talenty a to, v čom sme dobrí. Tak ako nesprávny postup lekára, môže poznamenať pacienta na celý život alebo ho o život pripraviť, nesprávne postupy učiteľov majú podobné následky. V dnešnej dobe sú deti pod veľkým tlakom, mnohé trpia depresiami a inými psychickými problémami, s ktorými nevedia pracovať. A nemajú sa často na koho obrátiť.

Jasné, učitelia hovoria o tom, že ich deti nerešpektujú a neposlúchajú a dovoľujú si na nich aj ich rodičia. Lenže učenie musí prebiehať v bezpečnom a uvoľnenom prostredí dôvery a spolupráce. Učiteľ študoval technológie učenia, základy psychológie a zvládania emócií dieťaťa. S Dobrým pastierom chodíme vystupovať s predstavením Fiat Lux po slovenských mestách a dedinách. Vladko Maslák zobral aj rómske deti zo susedstva, ktoré v predstavení tancujú a vytvorili si s nami pekný vzťah. V škole vraj s nimi majú veľké problémy. Keď sa ich pani učiteľka pýtala, či neposlúchajú aj pána farára Masláka, odpovedali: „Nie, lebo pán farár nás má rád.“

Prečo niektorí učitelia nemajú radi svojich žiakov? Prečo sú mnohí štátni úradníci drzí a arogantní na občanov, ktorí si ich platia? Prečo politici klamú a podvádzajú ľudí, ktorí im dali svoju dôveru? Prečo sú mnohí zdravotníci necitliví k pacientom, ktorí ich prosia o pomoc? Prečo v nedeľu niektorí farári nadávajú veriacim za tých, ktorí do kostola nechodia? Prečo si mnohí podnikatelia nevážia ľudí, ktorí chcú u nich minúť svoje peniaze? Prijímať a mať rád druhého človeka, žiaka, klienta, pacienta, zákazníka je základ dobrej služby a lepšieho sveta. „…keďže počiatkom každého hriechu je pýcha, kto sa jej pridŕža, je plný zlorečených činov: ona ho navždy rozvráti.“ (Sir 10,15).

35