Spomíname na tých, ktorí odišli a chýbajú nám. A máme okolo seba mnohých, na ktorých práve nemáme čas. A možno sú duše našich milovaných všade okolo nás, len s nimi z nášho fyzického tela nevieme komunikovať. Mnohí veríme, že odchod z tohto sveta je príchodom do sveta iného, kde sa raz všetky duše stretnú – bohatí aj chudobní, čierni aj bieli, malí aj veľkí, veriaci aj neveriaci, Ukrajinci aj Rusi, Palestínci aj Židia, opilci aj abstinenti. Všetci, ktorí sa na tomto svete medzi sebou hádali, bili a nevedeli sa tu pomestiť. Aj tí, ktorí okolo seba rozdávali lásku a milosrdenstvo. Dnes sa mnohí modlia za duše v očistci, modlime sa aj za nás všetkých, aby sme boli k sebe dobrí už tu, na tomto svete. Aby sme tu zanechali po sebe pekné „rozlúčkové listy“ tak, ako to urobil majster Milan Lasica, ktorý pred svojou smrťou tajne nahral album s touto piesňou.

23