Na festivale inovácii v Žiline nám dával Vlasto Kocián v panelovej diskusii otázky, nad ktorými som sa doma ešte trochu hlbšie zamyslel. Tu sú odpovede.

Čo pre Vás znamená inovácia? Na čo je vlastne inovácia dobrá?

Inovácia zvyšuje úžitky a hodnoty produktov, služieb alebo procesov a odstraňuje ich škodlivé funkcie. Pri inovácii auta sa napríklad inžinieri snažia zlepšiť jeho ovládanie, znížiť hmotnosť, zvýšiť dojazd alebo bezpečnosť a redukovať emisie, poruchovosť a pod. Tu sú niektoré príklady mojich inovačných projektov. 

Inovácia je teda základom života – spoločnosti, firmy, ale aj človeka. Bez inovácii dochádza k degenerácii, rozkladu a zániku. Sú teda bežné (inkrementálne) inovácie, ktoré zabezpečujú podnikateľovi marže, predaj a udržateľnosť biznisu (prežitie) a sú prelomové (disruptive) inovácie, ktoré niekedy vytvoria nový trh, produkt alebo službu (napr. internet, MP3, smart phone, 3D tlač, umelá inteligencia a pod.). Pri inováciách sa často zdôrazňujú technika, technológie a financie, ale inovácie majú pomáhať ľuďom k lepšiemu životu. Hovorí sa niekedy o sociálnych inováciách, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti. Všetky inovácie však musia byť zamerané na pomoc ľuďom a prírode, nie iba samoúčelnému hromadeniu bohatstva. Načo sú nám napríklad sociálne siete, ktoré generujú zisk, ale šíria iba reklamu, násilie, detskú pornografiu a spôsobujú mentálne poruchy?

Čo je spúšťačom inovácií vo firmách, v spoločnosti?

Spúšťacom inovácií je často problém, obmedzenie, kríza, ktoré potrebujeme riešiť. Niekedy sú to nové technológie, materiály, trendy na trhu, odhalené sny alebo potreby zákazníkov, kroky konkurentov a pod. V spoločnosti sú to hlavne potreby zlepšiť kvalitu života ľudí, ich zdravie, bezpečnosť, vzdelávanie, čisté životné prostredie, mobilitu a pod.

Aké kľúčové trendy ovplyvnia našu budúcnosť?

Mnohé trendy vidíme v posledných rokoch pomerne zreteľne. Vo výrobe lietadiel, automobilov ale aj bicyklov vidíme používanie nových materiálov a technológií na ich spracovanie. Mobilné telefóny, ktoré nosíme vo vrecku nám ukazujú ďalšie trendy – digitalizácie, rozšírenej reality, on line komunikácie alebo umelej inteligencie. Vidíme aj klimatické zmeny, migráciu ľudí, ktorá súvisí s vojnami, ale aj otepľovaním planéty a nedostatkom vody. V Európskej únii trpí 25% ľudí osamelosťou, z čoho vzniká pandémia duševných problémov a chorôb. Dôležitým trendom je aj re-lokalizácia – globálne informačné prepojenie a možnosť zdieľania znalosti a globálnej spolupráce expertov a medzinárodných tímov a lokálna výroby, ktorá umožňuje individualizáciu výrobkov a služieb, rozvíja lokálnu ekonomiku a redukuje uhlíkovú stopu. S týmito trendmi súvisia napríklad modulárny dizajn a výroby, cirkulárna ekonomika, zdieľanie a ďalšie.

Sme na tieto trendy pripravení? Ako sa na ne spoločnosť a firmy majú pripraviť?

Slovensko na tieto trendy nie je vôbec pripravené. V inováciách, vzdelávaní, ale aj vo vzájomnej dôvere a spolupráci sme na chvoste Európy. Sme byrokratická a centralizovaná krajina s obrovskými regionálnymi rozdielmi, ktorú už desaťročia vedú skorumpovaní a neschopní politici. Títo ľudia vytvorili armádu úradníkov, ktorí šikanujú podnikateľov aj občanov, strašia nás a dávajú nám predvolebné balíčky z našich peňazí. Namiesto podpory inovácii a podnikania sa podporujú úradníci, rôzne agentúry a úrady a nezmyselné projekty výstavby budov a centier, ktoré nikdy žiadnu inováciu nevytvoria. najhoršie je, že mladí a talentovaní ľudia už roky opúšťajú Slovensko, pretože chcú študovať na univerzitách v zahraničí.

Pripraviť sa na tieto zmeny môžeme tak, že začneme ako ľudia chápať transformáciu sveta, ktorá prebieha a budeme sa na ňu pripravovať vo svojich rodinách a firmách. Potrebujeme sa prepájať v lokalitách, kde žijeme, vytvárať silné, autonómne a inovatívne regióny, spoločne vymýšľať a realizovať zaujímavé projekty. Toto bol aj motív prečo sme založili našu inovačnú sieť Inovato, kde prepájame väčšie firmy so startupmi, bohatých s chudobnými, mladých a vzdelaných so staršími a skúsenejšími.

Ako tieto trendy je možné využiť pre rozvoj podnikania?

Podnikateľ zarába peniaze od zákazníkov za hodnotovú ponuku, ktorú pre nich vytvoril. Ak je táto ponuka v súlade s trendmi, o ktorých sa bavíme, tak je pravdepodobnosť, že sa mu bude dariť lepšie, ako keď ide proti trendom, alebo tieto trendy ignoruje. Nehovorím o módnych trendoch, ktoré sú často umelo vyvolané a pôsobia iba obmedzene a dočasne. Trendy, o ktorých hovoríme sú transformačné, čo znamená, že menia spoločnosť a sú dlhodobé. Predstavme si podnikateľa, ktorý by napríklad ignoroval internet alebo digitalizáciu, alebo by sa nesnažil o udržateľné podnikanie v súlade s prírodou (redukcia spotreby materiálov, energie, odpadov, emisií) – postupne by strácal konkurenčnú schopnosť a nakoniec by zanikol – buď prirodzene, alebo preto, že sa nedokáže prispôsobiť obchodným alebo právnych štandardom, ktoré sa na trhu zmenili. Tí, ktorí však odhalia nové trendy skôr a zmenia podľa nich svoj biznis model, si vytvoria konkurenčnú výhodu.

Ako spoznám, že je moja firma dostatočne inovatívna? Pripravená reagovať na výzvy budúcnosti?

Prvým znakom inovatívnej firmy je to, že dlhodobo existuje, teda má spokojných zákazníkov a  zarába viac ako míňa. Výsledok inovácií v podnikaní sa obyčajne meria peniazmi, takže inovatívne firmy majú vyššie marže, ziskovosť, viac zákazníkov a tieto výhody sú vďaka neustálym inováciám dlhodobo udržateľné. V inovatívnych firmách, je často kultúra kreativity, spolupodnikania, spolupráce, slobody a pracuje v nich viac proaktívnych inovátorov a menej vzdychačov a nadávačov.

Inovatívna firma sa viac pozerá do budúcnosti ako do minulosti, viac sleduje svoje okolie, trendy, nové materiály a technológie, ako iba svoje vnútorné procesy a náklady. Inovatívne firma nesleduje iba svojich zákazníkov a konkurentov, ale aj iné odvetvia podnikania, v ktorých hľadá podnety, inšpirácie a niekedy aj riešenia problémov, s ktorými je konfrontovaná. Inovatívna firma je otvorená novým nápadom, spochybňuje svoje „najlepšie“ praktiky a riešenia, je empatická k zákazníkom a vie vidieť a vycítiť ich problémy a túžby skôr ako na to prídu oni sami.

Čo môže podnikateľ/firma zajtra urobiť, aby bol pripravený na výzvy budúcnosti?

Žijeme v takej rýchlej dobe, že zajtra môže byť už neskoro. Najlepšie je preto urobiť niečo už dnes. Pomôckou môže byť 3P – Pozoruj, Pochop a Podnikni akciu. V mnohých firmách pozorujú sami seba, optimalizujú a znižujú náklady. Je to v poriadku, ale to nestačí. treba pozorovať okolie, prostredie, usilovať sa pochopiť súvislosti, príčiny a následky. Niekedy na to potrebujeme expertov z rôznych odborov – expertov na sociálne trendy, nové materiály a technológie, priemyselný dizajn, demografiu, filozofiu, kultúru a pod. No a keď vidíme a pochopíme zmeny okolo seba, tak sa musíme naučiť premieňať problémy na príležitosti. Napíšte si niekedy problémy, ktoré vás trápia vo firme alebo v živote a skúste analyzovať ich skutočné príčiny a následky. Vyberte si jeden, ktorého vyriešenie vás motivuje najviac a skúste navrhnúť riešenia s vplyvom a zdrojmi, ktoré máte alebo si viete vytvoriť. Budete prekvapení, koľko problémov dokážeme vyrieši zdola aj bez toho, aby sme čakali ako dopadnú ďalšie voľby, po ktorých sa obyčajne nevyrieši aj tak nič. Mali by sme trénovať premieňanie problémov na príležitosti už deti v školách, študentov aj našich spolupracovníkov. Toto je Baťovský prístup k životu a podnikaniu. 30.6. budem mať presne na túto tému celodenný seminár v Žiline, na ktorom budeme učiť 3P a riešiť konkrétne problémy účastníkov.

15