Je medzi nami veľa neviditeľných hrdinov a viditeľných ľudí a firiem, ktorých úžitok pre spoločnosť je otázny. O tých prvých často píšem vo svojich blogoch. Sú to tí, ktorí pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným alebo chorým deťom, týraným matkám a pod. Sú neviditeľní pred svetom, ale verím, že Boh ich skutky vidí a odmení. Poznám aj podnikateľov, ktorí sú nenápadní, ich firmy nevyskakujú na nás každý deň z reklamy, ale učia sa, inovujú, budujú výnimočné firmy a spoločenstvá, dávajú zákazníkom perfektné produkty a služby – napríklad Ľubko Klieštik, Kamenárstvo Klieštik, Emil Schultz, Emilove sady, Peter Hvizdoš, Rafaelwin alebo Jožko Kohút, Wallis.

A sú aj firmy, ktoré sú viditeľné všade okolo nás, ale ich produkt nikdy nezoberiem do ruky – napríklad Mattoni, DOXXbet, GAS Familia alebo Allianz. Veľmi viditeľní sú aj politici. Je to zvláštna skupina ľudí, ktorí zlyhajú vo svojej práci a ľudia ich majú plné zuby. A oni sa znova začnú usmievať, niektorí prezlečú tričká a bez hanby kandidujú znova. Úplní idioti.

Denne stretávam mnohých neviditeľných, ktorí pomáhajú slabým, učia, liečia, vymýšľajú inovácie a opravujú spoločnosť. Netúžia po reklame v médiách, ale robia oveľa viac, ako uškŕňajúci sa politici z billboardov.

Viditeľní potrebujú reklamu, za neviditeľných hovoria ich skutky. Viditeľných vidí tento svet, neviditeľných si všíma Stvoriteľ. Mnohým viditeľným bude brána do neba pritesná. Neviditeľní ju možno prejdú bez zdržania a problémov.

Nehľadajme cesty ako sa zviditeľniť, hľadajme radšej spôsoby, ako byť užitočnými. Viditeľní sú politici, najmenej užitoční ľudia na svete. Neviditeľní sú tí, ktorí trpia osamelosťou, vylúčenosťou alebo chudobou a často aj tí, ktorí im pomáhajú.

O pyšných, ktorí chcú byť druhým na očiach Ježiš hovorí toto (Matúš 23): „Učitelia a farizeji sú tu na to, aby vám vykladali Mojžišov zákon. Počúvajte všetky ich príkazy, ale neberte si príklad z ich života, lebo ich slová sa rozchádzajú s činmi. Zväzujú a kladú na vás ťažké bremená, ale sami nechcú pohnúť ani prstom. A všetko, čo robia, robia z vypočítavosti. Aby vyzerali sväto, zadovažujú si nápadné znaky zbožnosti: rozširujú si modlitebné remienky a predlžujú strapce na odeve, majú radi čestné miesta na hostinách a predné miesta pri bohoslužbách. Veľmi sa im páči, keď ich ľudia pozdravujú na verejných miestach a keď ich oslovujú Majstre. Ale vy sa nedávajte takto titulovať, lebo len jeden je váš Majster a vy všetci ste navzájom bratia. A nikoho z ľudí neoslovujte otec, lebo máte jediného Otca, a ten je v nebi. Ani sa nepokladajte za najvyššiu autoritu, lebo tou je iba Kristus. Najväčší medzi vami je ten, kto slúži všetkým. Kto si o sebe priveľa myslí, bude ponížený, no kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, učitelia Zákona a farizeji! Ste pokrytci! Zatvárate ľuďom vstup do nebeského kráľovstva. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by chceli vstúpiť, bránite! Pod pláštikom dlhých a honosných modlitieb ste schopní vymámiť peniaze aj od vdov. Ťažko vám bude na súde! Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! … „

Čo by Ježiš povedal dnešným farizejom vo vysokých funkciách s múdrymi rečami v drahých oblekoch a pozlátených ornátoch? A koľkých neviditeľných medzi nami by navštívil, objal, pozdvihol a uzdravil?

Pozývam vás na premietanie filmu o neviditeľných, zajtra v Žiline. Ešte máme pár voľných miest, dnes sme s Vladkom Maslákom pripravovali občerstvenie.

32