Teória obmedzení (TOC) nás učí, že celková sila reťaze je daná jej najslabším článkom a celkový výkon siete procesov určuje najslabší proces. Táto teória nás učí ako zvýšiť prietok najslabšieho článku reťaze, pretože tak zvyšujeme prietok celého systému. Nemusíme riešiť každé pracovisko, ale iba tie, ktoré obmedzujú prietok. Prietok sú peniaze (pridaná hodnota), ktoré systém produkuje v čase. Takto to funguje v podnikaní.

A teraz sa pozrime na život. Keď v rodine niekto vážne ochorie, komu venujete najviac pozornosti a času? Predpokladám, že tomu nemocnému. Keď je v triede žiak, ktorému to veľmi nejde, komu sa musí učiteľ venovať viac? Áno, môžete pomalšie dieťa vyradiť do osobitnej školy tak, ako sa to niekedy robí s rómskymi deťmi, ale možno takto pripravíme nevinného a maličkého človiečika o jeho budúcnosť. Keď som pracoval so študentmi na rôznych univerzitách, vždy som si vyberal tých najlepších. Bola radosť s nimi pracovať a rýchlo sme spolu dosahovali výborné výsledky. Propagoval som tento postup, že lepší majú byť ešte lepšími a s tými, čo na to nemajú netreba zbytočne strácať čas. Neskôr som začal pomáhať podnikateľom. Mojimi partnermi boli úspešní ľudia a firmy a ja som týmto bohatým ľuďom pomáhal, aby boli ešte bohatší. Celá spoločnosť je takto postavená – pomáhať dobrým, aby boli ešte lepší a s tými ostatnými nestrácať energiu a čas.

Postupne začali ku mne chodiť menší a menej úspešní podnikatelia. Mnohí mali veľké ťažkosti, ale hľadali sme spolu cesty a problémy sa dali vyriešiť. Začalo mi to prinášať oveľa väčšiu radosť, ako keď som pomohol veľkej automobilke vyrobiť viac automobilov s menším počtom pracovníkov. Základným vzorcom týchto firiem v poslednej dobre je: 1 robot namiesto 3-4 pracovníkov. Uvedomil som si, že treba pomáhať tým najslabším. A začal som stretávať tých, ktorých nové technológie a optimalizácie priemyselných inžinierov pripravili o prácu. Niektorí skončili na ulici, v chudobe a v problémoch. Títo ľudia sú mi dnes bližší ako členovia vedeckých a dozorných rád.

A teraz ďalšia otázka: Čo urobíte, keď prídete do spoločnosti a vo veľkej miestnosti vidíte rôznych ľudí? Niektorí sú pekne oblečení, oholení a upravení. Vidieť, že sú úspešní a bohatí. Niekde tam sedí v kúte človek, ktorý vyzerá opačne. Ku komu z nich si prisadnete a dáte sa s nim do reči? Neklamte, že k tomu otrhanému chudákovi. Poznám to na sebe. Keď sedím niekde, kde ma nepoznajú, nikto sa mi neprihovorí. Mýlia si ma s bezdomovcom a som pre väčšinu ľudí neviditeľný.

Tak ako nás TOC učí, že máme prioritne riešiť najslabšie ohnivká reťaze, Boh nás učí, že máme druhým pomáhať viac ako sebe, že sa máme najviac skláňať k tým, ktorí pôsobia najodpudzujúcejšie, že im máme pomáhať tým viac, čím menej si to zaslúžia. Najslabší, najmenší, najopustenejší, najchudobnejší nám raz budú možno otvárať bránu do neba. Neobchádzajme ich bez povšimnutia, lebo nám môže byť táto brána priúzka.

3.4.2023 budeme mať na túto tému Akadémiu Dobrého Pastiera na tému neviditeľní so zaujímavými hosťami. Verím, že sa pridáte k tomu, aby sme sa naučili vidieť neviditeľných, počúvať tichých a odstrčených a pomáhať slabým.

30