Ako sa budú meniť ceny a objemy energií v novom roku? Toto sú otázky, ktoré trápia mnohých ľudí. Na prahu roka 2023 máme pocit, že celý svet bol uvrhnutý do chaosu a deštrukcie. Po vlne covidu, ktorá teraz kulminuje v Číne, prišli ďalšie nečakané udalosti – rozpad globálnych výrobných a logistických reťazcov, demaskovanie ruského fašizmu a terorizmu, vojna na Ukrajine, problémy s energiami ale aj rekonfigurácia politických a ekonomických síl vo svete. Mnohí ľudia majú strach z neznámeho sveta, do ktorého vstupujeme. Celé dejiny evolúcie neboli lineárne. Striedali sa v nich dlhé obdobia stability a stagnácie s obdobiami náhlych a dramatických nepokojov a zmien. V týchto fázach vývoja sa menil smer evolúcie a vznikali nové formy života. Aj my sme dnes v takej etape vývoja.

Dlhé obdobia histórie boli ľudia ovládaní vládcami, ktorých moc bola postavená na šírení strachu a nenávisti. Básnik Alexander Pope napísal, že mýliť sa je ľudské a odpúšťať je božské. Začíname si uvedomovať, že máme v sebe božské vlastnosti – schopnosť tvoriť, ale aj schopnosť odpúšťať. Začíname vnímať, že ľudstvo je jeden veľký, vzájomne prepojený organizmus. Bruce Lipton skúmal ľudské bunky a zistil, že ich správanie je odlišné v prostredí strachu a nenávisti alebo pokoja a lásky. Strach, zlo a nenávisť spôsobujú nemoc, láska a odpustenie uzdravujú. Tak ako niekedy nastávajú spontánne remisie nevyliečiteľnej choroby u pacientov, ktorí zásadne zmenili svoje názory a postoj k životu, je možná aj remisia našej Zeme a biosféry. My, ľudia, nielen, že vieme tvoriť nové myšlienky, projekty a fyzické diela, my dokážeme ovplyvniť aj vývoj svojej vlastnej evolúcie. Tak ako naše myšlienky (negatívne alebo pozitívne) ovplyvňujú činnosť buniek v našom tele (cesta k nemoci alebo k zdraviu), môžeme ovplyvňovať aj vývoj komplexného organizmu, ktorého sme súčasťou – našej spoločnosti (strach, nenávisť a zlo alebo odpustenie, láska a dobro).

Mal som to šťastie, byť v prítomností ľudí, ktorí nikdy nenadávali, rozsievali pokoj a vždy vyžarovali lásku – Antonio Srholec, Vladko Krčméry, Mirko Saniga alebo Vladko Maslák. Cítil som z nich vždy obrovskú silu a pozitívnu liečivú energiu. Aj my môžeme šíriť takúto energiu, ak budeme ako oni – reproduktormi a radiátormi energie od Boha. Krásne hovoril o svojom otcovi na pohrebe Miško Krčméry – každý večer sa modlil za to, čo ráno a počas dňa oddane robil – miloval ľudí a pomáhal im. Nemusíme sa trápiť koľko bude stáť od nového roku elektrina alebo plyn, skúsme byť takí ako spomínaní svätí muži. Nech je rok 2023 rokom, v ktorom sa budeme viac modliť za druhých, odpúšťať im a nadovšetko milovať Boha a blížneho svojho ako seba samého. Vladko Krčméry by možno dodal, že aj trochu viac.

Bruce Lipton popisuje zrkadlové neuróny, ktoré nám prekladajú správanie druhého človeka a sú základom empatie, dávajú nám schopnosť rozpoznať myšlienky a úmysly druhého človeka. Keď budeme šíriť dobrú energiu, druhí ľudia ju určite zachytia a budú ju prenášať ďalej. Je to energia lásky, ktorá lieči svet. Toto je energia, ktorú máme zadarmo, ale jej cena je nesmierna. Potrebujeme takýto energovod medzi ľuďmi a regiónmi, východom a západom, severom a juhom. Viac ako rúry na plyn alebo ropu.

Bruce Lipton vo svojej knihe Spontánna evolúcia sumarizuje zlaté pravidlo v rôznych náboženstvách:

Buddhizmus: Nezraňuj druhých ničím, čo sám považuješ za zraňujúce (Udana Varga 5,16)

Kresťanstvo: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. (Matúš 7:12)

Konfucianizmus: Nečiň iným to, čo nechceš, aby iní činili tebe. Potom proti tebe nebude žiadna zášť, ani v rodine ani v štáte (Konfucius 12:2)

Hinduizmus: Toto je všetká povinnosť: nečiň druhým, čo nechceš, aby činili tebe (Mahabharata 5:1517)

Islám: Nikto z vás nie je veriaci, pokiaľ netúži robiť pre svojho brata to, čo si praje pre seba (Sunna)

Judaizmus: Čo je odporné tebe, nečiň druhým. To je celý Zákon, všetko ostatné je výklad (Talmud. Šabat 3id)

Taoizmus: Považuj zisky svojho suseda za svoje vlastné a straty svojho blížneho za svoje vlastné (T’ai Shang Kan-Ying P’ien)

Zoroastrizmus: Sama Príroda je dobrom, ktorá nečiní inému to, čo nepovažuje za dobré pre seba samu (Dadis-tan-i-dinik, 94:5)

Nepotrebujeme sa strachovať o svoju budúcnosť ani bojovať s druhými o to, čo vôbec nepotrebujeme (územia, ktoré súčasťou Božieho kráľovstva, bohatstvo a komodity, ktoré nemajú žiadnu hodnotu). Ak nám niečo chýba, tak je to vzájomné porozumenie, rešpekt, dôvera, spolupráca, pomoc druhým a láska. Toto je energia, ktorú budeme najviac potrebovať v roku 2023 aj v ďalších desaťročiach. Dnes sme privítali rok 2023 na svätej omši s Vladkom Maslákom v opravenom kostolíku v Hadvige. O energiách 2023 budeme hovoriť na Akadémii Dobrého Pastiera dňa 9.1.2023.

Tu je naša spoločná kniha s Milanom Zeleným, To vám byl divný svět, v ktorej sú naznačené niektoré transformačné trendy, ktoré práve priebiehajú:

akademia-dp-1-2023_compressed

29