Tento rok máme u nás Vianoce dvakrát. Najskôr naše, slovenské a potom ukrajinské, ktoré nám priniesli noví členovia našej rodiny – Andrej, Oxana, Ira, Sofia, Myra, Zlata a Vara. Pri stole zostalo prázdne miesto po našej babičke Bohumile a pribudla nám malá Eliška. Včera som viezol Mirka z Dobrého Pastiera. Niekoľko rokov je rozvedený a jeho cesty boli kľukaté. Bývalá manželka s deťmi ho pozvali na spoločné Vianoce. Prajem im pokoj a mier.

V januári tohto roku som sa stal členom duchovnej obnovy Exodus 90 a veľmi silno som pocítil potrebu byť rozsievačom pokoja. Mier je stav bez vojny či bojov, stav absencie konfliktov, ale aj stav vnútorného pokoja duše, súladu samého so sebou. Starí mnísi sa snažili spoznať svoje vášne a spriateliť sa s nimi, aby slúžili ich vnútornému mieru. Kto pozná vášne vo svojom vnútri, už ich neprenáša na druhých. Kto nepozná sám seba, objavuje svoje nepoznané emócie na druhých, bojuje s nimi a šíri nepriateľstvo a nenávisť. Potrebujeme sa teda naučiť žiť v mieri sami so sebou, aby sme mohli rozosievať pokoj a vytvárať mier vo svojom okolí. Veľa ľudí, ktorí šíria nenávisť, sú rozorvaní a nevedia prijať sami seba.

Boh nám poslal svojho syna Ježiša Krista ako posla mieru. Namiesto obviňovania a zbraní prináša odpustenie a lásku. Anjel zvestoval Jeho príchod zástupom takto: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Buďme ľuďmi dobrej vôle. Nepodľahnime kriku a falošným prorokom. Ježiš je poslom pokoja a mieru, nie konfliktov a bojov. Bol by som rád, keby odišli okupanti z Ukrajiny a prišiel tam mier. Aj naša krajina potrebuje mier. Hebrejské slovo shalom vyjadruje všetko, čo človek potrebuje k dobrému životu – pokoj, zdravie, mier, naplnenie života, šťastie a spokojnosť. Musíme sa viac počúvať a rešpektovať rozdiely, ktoré sú medzi nami. Všímať si na druhých ľuďoch talenty, ktoré dostali a pomáhať im ovládať svoje slabé stránky. Hľadajme pokoj a dostaneme mier. Môžeme začať každodennou reflexiou dňa, aby sme si uvedomili, koľko dobrých darov sme dostali. Nepríjemnosti, ktoré nás postretli, sme si často spôsobili sami – svojou neprimeranou reakciou na situáciu. Veci, ktoré nás rozčuľujú často nestoja za to a veci, za ktoré by sme mali byť vďační si väčšinou nevšímame. Pomôžme pokoju a mieru. Začnime od seba: neohovárajme, nenadávajme, nesúďme druhých a nešírme negatívne myšlienky a zlo.

A ešte jedna prosba. Pomôžte, prosím, Miške Ozánikovej.

Pripájam aj štedrovečerný pozdrav od Mirka Sanigu:

Dnešný živý Betlehem v Dobrom Pastierovi
25