Často nás rozčuľujú ľudia, ktorí sú iní ako my. Majú rozdielne názory, zvyky alebo vzhľad. Bez toho, aby sme ich bližšie poznali, vytvárame si predsudky o Rómoch, bezdomovcoch, migrantoch alebo ľuďoch s inou názorovou či sexuálnou orientáciou. A tak máme napríklad tom istom čase na jednej ulici pochod ľudí, ktorí sú iní a na druhej ulici pochod ľudí hrdých za rodinu. Tí prví však tiež chcú žiť v rodine, rovnako ako aj tí druhí. Tí druhí zároveň tvrdia, že prijímajú a milujú každého ako ho Boh stvoril. Prečo mnohým ľuďom vadí názorová, ideologická, náboženská, rasová alebo sexuálna inakosť? Zaujímavé je, že moslimovia, homosexuáli alebo migranti najviac vadia tým, ktorí ich nikdy nestretli. Je to strach z neznámeho. Myslím si, že ľudia z LGBTQ komunity ohrozujú pravú kresťanskú rodinu menej, ako alkoholici a násilníci, pri ktorých dlhodobo trpia ženy aj deti v „tradičných“ rodinách. Problém nie je, že niekoho nepoznáme a preto máme z neho strach. Horšie je, keď týchto ľudí zosmiešňujeme, šírime o nich výmysly a vytvárame prostredie nenávisti k nim. Strach šíria často tí, ktorí chcú vystrašených ľudí ovládať.

V Eurobarometri z roku 2019 sa až 59% ľudí na Slovensku vyjadrilo, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia. Verejne takto povedali, že by mali byť diskriminovaní. V krajinách EÚ má takýto názor len 20% občanov. Až 58% ľudí na Slovensku si myslí, že diskriminácia ľudí LGBTQ by mala byť beztrestná. Je zaujímavé, že medzi neveriacimi ľuďmi má takýto názor len 43,7%. Nie je to zvláštne? V Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC 2350) sa píše, že „nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou.“ A v ďalšom odstavci je uvedené: „Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.“

Na tento odstavec my kresťania niekedy zabúdame pri vtipkovaní alebo križiackych výpravách proti tejto komunite. Sám som bol viackrát svedkom veľmi nevhodných slov na adresu týchto ľudí z úst kňazov priamo v kostole. A priznávam, že aj ja sám som niekedy mal k tejto komunite znevažujúce poznámky. Moja najmladšia dcéra ma občas označovala za homofóba. U LGBTQ mládeže je až 3,5x vyššia šanca, že sa pokúsia o samovraždu, u transgender ľudí až 5,87% ale na Slovensku sú tieto čísle pravdepodobne ešte vyššie. Dôvodom nie je ich precitlivelosť a psychická labilita týchto ľudí, ale prostredie neprijatia a nenávisti k nim.

Namiesto vzájomných útokov v médiách a na uliciach, by sme sa mali viac počúvať a spoznávať. A milovať. Hľadajme Krista v každom človeku, aj keď je iný – bezdomovec, cudzinec alebo gej. Mrzí ma, že niektorí predstavitelia našej cirkvi šíria voči komunite LGBTQ nehoráznosti a nezmysly. Nie sú to často najvyšší predstavitelia cirkevnej hierarchie, ale ich hlas pôsobí na ľudí. A tí, ktorí by nám mali pripomínať spomínaný odstavec o „úcte, súcite a jemnocite“ mlčia, keď by mali niečo zásadné povedať, a hovoria vtedy, keď nemajú čo povedať.

Rôznorodosť ma sprevádza celý život. Učil som študentov mnohých národností a kultúr, v inovačných projektoch som sa pokúsil spájať výnimočných ľudí s rôznymi talentmi. V Dobrom Pastierovi som stretol mnohých úžasných ľudí, na ktorých sa svet pozeral cez prsty len preto, že sa ocitli na okraji spoločnosti. Nehľadajme na druhých, čo nás rozdeľuje, ale čo nás spája. Veď to, že je druhý človek iný ako ja, je výhoda a vieme sa spolu dopĺňať. Môžeme sa snažiť ľudí formátovať, štandardizovať a riadiť pod tlakom zhora. Alebo sa môžeme snažiť spájať pestrofarebné puzzle tak, aby do seba jednotlivé prvky zapadli a vytvorili nádherné dielo. Táto druhá cesta vyžaduje viac empatie, rešpektu a trpezlivosti, ale výsledok potom stojí za to.

Tu je niekoľko príkladov toho, ako vzniká toxické prostredie proti ľuďom, ktorí sú iní (zdroj: Michal Gregor):

20