Exponenciálne zmeny, neustály rast, posúvanie limitov, rastúca rýchlosť a stres sú súčasťou nášho turbo života. Preháňame to – s konzumáciou všetkého, čo je okolo nás, ale aj so záplavou expresívnych slov, zveličovaním úspechu a nafúknutými re-klamnými výkrikmi. Viac, viac a stále viac – konzumovania, ale aj práce a tlaku na ľudí a prírodu. Zrýchľujeme spotrebu, výrobu aj hromadenie odpadu, zvyšujeme stres ľudí a zaťaženie životného prostredia emisiami. Neškodí nám iba uhlíková stopa, ale aj negatívne emisie nezdravého súperenia, agresivity a nenávisti.

Máme veľa rečí o cirkulárnej ekonomike, udržateľnosti a šťastí, ale strácame cit pre správnu mieru. Ak nepoznáme svoju správnu mieru, tak nemôžeme podľa nej žiť. Ak žijeme v rozpore so svojou mierou, tak ochorieme. Ľudia aj celá spoločnosť. Miernosť je schopnosť usporiadať svoj život v súlade so svojou podstatou a mierou. Prináša pokoj duše a vnútornú rovnováhu. Poznanie správnej miery nás ochraňuje pred nadmerným preťažovaním a zbytočným strádaním.  Miernosť neznamená priemernosť, ale poznanie svojej podstaty a život v súlade s ňou. Môj učiteľ Anselm Grün hovorí, že takto vieme čerpať zo svojho vnútorného prameňa, ktorý nikdy nevyčerpáme. Správna miera vytvára zdravé napätie, energiu, vitalitu a motiváciu.

Miernosť, pevnosť, prezieravosť a spravodlivosť tvorili piliere správneho života už niekoľko storočí pred Kristom. Sú to aj základné vlastnosti správneho lídra pre dnešnú dobu. Miernosť nie je odstránenie potešenia a príjemných vecí z nášho života, ale ich používanie so zdravým rozumom a citom. Za opak miernosti sa niekedy označujú obžerstvo alebo smilstvo. Nebezpečné sú aj bezhraničná túžba po moci, bohatstve a sláve, narcisizmus alebo workoholizmus.

Máte medzi svojimi hodnotami a hodnotami vašej firmy miernosť? Ako bez tejto hodnoty chcete nájsť radosť v práci a udržateľnosť biznisu? Keď hovorím ľuďom, že pomaly dôjdu ďalej, tak mi niekedy nerozumejú. Mať zapnuté turbo, žiť a pracovať príliš rýchlo je podobné, ako zbesilá jazda autom – je to nebezpečné, robíme pritom chyby, máme vysokú spotrebu a nemáme čas sledovať okolie a vychutnávať si prítomný čas.

Zbavme sa chorých predstáv o tom, že naše babylonské veže budú rásť do neba. Posúvajme svoje limity, ale v súlade s princípmi a rastom našich schopností. Nenafukujme re – reklamné balóniky bez obsahu, neposudzujme a nesúďme druhých, aby sme zviditeľnili svoje úspechy. Žime svoje životy s mierou a radosťou, rozvíjajme svoje podnikanie s pokorou a zodpovednosťou, ako službu druhým a nie svojmu egu.

Zdravé organizmy rastú podľa zákonov prírody, nádorové bunky spôsobujú rýchly rast a smrť.

Zhrňme si niektoré vlastnosti miernosti, ktoré môžeme rozvíjať u seba, vo svojej rodine, firme alebo v spoločnosti:

  1. Kupuj, var, konzumuj a míňaj len toľko, koľko skutočne potrebuješ.
  2. Hovor iba dobré, užitočné a pravdivé veci a nič zbytočné.
  3. Nepreháňaj to s vystatovaním svojho ega a sebachválou.
  4. Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
  5. Nehromaď zbytočne veci, ktoré nepotrebuješ.
  6. Poznávaj svoju správnu mieru, ovládaj vášne a zlozvyky.
  7. Nenaháňaj sa za tým, čo nepotrebuješ a buď vďačný za to, čo máš.
  8. Neposudzuj a neodsudzuj zbytočne druhých ľudí, máš toho dosť, čo môžeš zlepšovať sám na sebe.
  9. Buď sám sebou, si jedinečný originál a nepotrebuješ nikoho kopírovať, vyrovnávať sa mu alebo ho prevyšovať.
  10. Pochop, že niekedy je menej viac a pomaly ďalej zájdeš.

Dnes začína Advent, čas nádeje a radosti.

„Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.“ Rim 13, 11-14a

Teším sa na naše posledné stretnutia v tomto roku v Piešťanoch a v Žiline. Akadémie Dobrého Pastiera bude 5.12.2022 na tému Kto je môj zákazník v Dome sv. Jozefa pri prameni rieky Nitra.

Vladko Maslák, dnes v Dobrom Pastierovi

32