V piatok sme s Dobrým Pastierom hrali divadlo Fiat Lux. Braňo Valko spojil svoju krásnu hudbu s príbehom ruženca svetla. Verím, že sme priniesli svetlo aj do Púchovského divadla. Vladko Maslák nám nedávno na svätej omši hovoril, že aj keď máme v živote tmavé a bolestivé miesta, vždy máme možnosť prežiariť ich svetlom Božej lásky. Podobne ako talianski majstri, ktorí najskôr pomaľovali celé plátno na čierno a potom naň, nanášali žiarivými farbami krásne príbehy. Advent sme začali svetlom sviečky a tešíme sa na hviezdu, ktorá nás privedie k jasličkám narodeného Ježišav Betleheme.  

V knihe Genesis (1:3) sa píše: „Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.“ Svetlo bolo na počiatku stvorenia. Boží syn, Ježiš povedal:  „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Ján 8:12). Žijeme vo svete, kde je veľa tmy – konfliktov, hádok, agresivity, nenávisti a násilia. Potrebujeme svetlo viery, lásky a nádeje, aby sme nechodili v tmách.

Fyzik Peter Russel vo svojej knihe od vedy k Bohu hovorí, že ríša svetla je mimo priestoru a času, podobne ako podstata čistého vedomia, kde mizne priestor a čas a zostáva iba prítomný okamih. Samotné vedomie, rovnako ako svetlo v projektore, je nemenné a večné. Svetlo tvorí základ všetkého, čo sa deje, každá interakcia vo fyzickom svete zahŕňa výmenu fotónov. Russel začínal ako vedec, fyzik a ateista. Skúmaním sveta, svetla a vedomia sa stal veriacim človekom. Svoju cestu popisuje takto: „Na rozdiel od Boha, ktorého som v mladosti odmietol, Boh ako svetlo vedomia nie je v rozpore s mojimi vedeckými poznatkami, ani s intuíciou a zdravým rozumom. jedná sa vlastne o konečné zblíženie vedy a náboženstva.“

Veľa ľudí sa dnes trápi otázkami ako budú svietiť kúriť a čo budú jesť, keď všetko zdražuje. Nebojte sa, nabáda nás aj svojich učeníkov Boží syn. Je tu svetlo, ktorého zdroj je nevyčerpateľný a cena nepodlieha výkyvom na burze. Napojiť sa môže každý a presvecovať tmavé miesta v našich životoch. Je toľko dobrých a krásnych vecí okolo nás. Každý deň okolo nich chodíme a nevidíme ich, pretože sa pozeráme do tmy. Buď svetlo. Nech znova vstúpia lúče Božej lásky do našich životov. Nenechajme sa znechutiť negatívnymi správami, vzdychačmi a nadávačmi. Všetko je tak ako má byť. To, čo sa nám javí dnes ako zlé, raz uvidíme vo svetle pravdy. Pochopíme, že keď nasledujme svetlo života, tak nechodíme v tmách a všetko zlé sa na dobré obracia.

Aj nám dnes v našom kostole v Kláštore pod Znievom zasvietila hviezda z Betlehemu
23