Pripravujeme film. Nebude to propagácia ani reklama OZ Dobrý Pastier. Chceme sa dotknúť srdca ľudí na celom svete, aby sme si uvedomili, že naše bohatstvo nespočíva v počte vyrobených vecí, ale v tom ako sa správame k ľuďom, ktorí sú osamelí, na okraji spoločnosti, starí, chorí, nepotrební alebo chudobní. Veriaci ľudia vedia, že milovať Boha a slúžiť mu, môžu iba cez službu druhému človeku. Je dobré pomáhať ľuďom a milovať ich, tým viac, čím menej si to mnohí z nich zaslúžia. Budeme radi, ak nám pomôžete s financovaním tohto projektu.

Dobry-Pastier

Pracovný názov: Poslední nech sú prvými (nepotrební ľudia a veci okolo nás)

Produkcia: Branislav Valko, BM recording Studio pajta

Tu sú dva staršie filmy o OZ Dobrý Pastier, ktoré vytvoril Braňo Valko:

Dobrý pastier

Chlieb náš každodenný

Cieľové skupiny divákov: Úspešní a bohatí ľudia, ktorí niekedy nevidia odvrátenú stranu spoločnosti, ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým, ale nevedia ako. Mladí ľudia a študenti, ktorí chcú získať prax alebo pracovať ako dobrovoľníci. Politici, aby lepšie pochopili niektoré sociálne problémy a možné spôsoby ich riešenia a mohli byť nápomocní.

Cieľ: Týmto filmom by sme radi otvorili srdcia všetkých ľudí a poukázali na to, že vyspelosť spoločnosti sa nedá merať iba rastom HDP alebo počtom vyrobených áut. Pandémiou mnohých priemyselne vyspelých krajín je rast počtu ľudí, ktorí sú na jej okraji ako nepotrební, neužitoční, osamelí a trpiaci vylúčením. Zároveň na jednej strane spotrebovávame veľké množstvo prírodných zdrojov a hromadíme odpad. Tento vývoj nie je dlhodobo udržateľný. Na Slovensku existuje sieť komunít (Košice, Prešov, Žákovce, Levoča, Jaslovské Bohunice, Ružomberok, Žilina, Kláštor pod Znievom, Vrícko, Bzovík, Močenok, Banský Studenec, a i.), kde nachádzajú títo „nepotrební“ ľudia prijatie, prácu a pokoj na zbavenie sa svojich zlozvykov a návrat do normálneho života. Tieto komunity vedú kňazi a nedávajú ľuďom iba strechu nad hlavou a stravu, ale aj duchovnú obnovu a otvárajú im cestu k Bohu. V tejto sieti dnes spolupracuje už vyše 2000 ľudí, ktorých pracovné činnosti sú zamerané na pomoc blížnemu alebo využívanie toho, čo „spoločnosť rastu a bohatstva“ nepotrebuje a vyhadzuje. Film takto ukáže konkrétne možnosti ako tieto komunitu už roky fungujú a môže byť inšpiráciou pre mnohých ľudí, ktorí by sa chceli s nimi prepojiť alebo rozšíriť túto sieť. Film zároveň ukáže, že kresťanstvo na Slovensku je živé a rastie počet ľudí, ktorí si všímajú slabých, chudobných, chorých, starých a vylúčených. Nedávajú im ryby, ale učia ich ryby chytať.

Krátky popis:

Žijeme v zvláštnej dobe. Pokrok meriame počtom vyrobených vecí. Vyrábame a vyhadzujeme stále viac – potraviny, oblečenie, priemyselné výrobky aj ľudí. Automaty a umelá inteligencia nahrádzajú ľudí v pracovných činnostiach. Úspešní ľudia v tejto spoločnosti majú veľa peňazí a chýba im čas. Neúspešní majú času dosť – a okrem toho nič. Štvrtina ľudí v Európe trpí osamelosťou. Na svete zomierajú ročne milióny ľudí pre nedostatok jedla a potravín. Najviac vody sa spotrebuje na výrobu jedla. V Európe jede človek vyhodí ročne priemerne 180 kilogramov potravín. Kupujeme si nové šaty, nábytok, televízory. Nie preto, že ich potrebujeme, ale preto, že vznikajú novšie, lepšie, modernejšie. A nepredaný tovar končí na skládkach a v spaľovniach. Vytvárame svet nepotrebných ľudí a vecí. Rýchli a mladí nemajú čas na pomalých a starých, zamestnaní rodičia na svoje malé deti, zdraví na chorých, zamestnaní na nezamestnaných. Človek potrebuje prácu, prijatie, užitočnosť a lásku. Príčinou mnohých nemocí je dnes nepotrebnosť, osamelosť, neužitočnosť a duchovná prázdnota.

Máme spoločnosť úspešných a uponáhľaných ľudí, ktorí produkujú, zarábajú, kupujú a vyhadzujú veci. A pribúdajú ľudia, ktorí sú na okraji. Nepracujú a nikto ich nepotrebuje. Nemajú čim vyplniť svoj čas a tak ich zožiera samota a rôzne zlozvyky. Mnohí z nich stratili strechu nad hlavou a chuť žiť. Existuje komunita, kde títo ľudia znovu nachádzajú seba samého. Pomáha im pokoj, prijatia a práca. Každý deň sa spolu modlia a pracujú. Spracovávajú potraviny, ktoré vyraďujú obchodné reťazce. Opravujú starý nábytok a zariadenia. Opustené budovy prerábajú na domy sociálnych služieb. Chovajú zvieratá, tkajú koberce a vyrábajú rôzne výrobky. To, čo druhí vyhadzujú sa stáva pre nich vstupným materiálom. Pomalá práca je pre nich terapiou. Znovu sa vracajú k svojim remeslám, alebo sa učia nové – stolár, murár, inštalatér, reštaurátor, terapeut, zdravotník, pastier, farmár, údržbár, kuchár…

Bohatý a rýchly svet je niekedy charakterizovaný mocou, peniazmi, slávou, pýchou, rastom, rýchlosťou, nedostatkom času, ničením ľudí a prírody, kariérou, maskami a pretvárkou. Mnohí v tomto svete sú ohrození. Na druhej strane je neviditeľný svet na okraji spoločnosti. Je to chudobný a pomalý svet. Žijú v ňom slabí a chudobní ľudia, ktorí sa prepájajú a vytvárajú komunitu, pomáhajú si, odložili masky a znova sú ako malé deti, majú čas, opravujú veci a svet okolo seba.

Kňaz Vladko Maslák a jeho ľudia v OZ Dobrý Pastier nežobrú, nehrajú na súcit a milodary, oni podnikajú a opravujú svet. On nedáva ľuďom jedlo a strechu nad hlavou, on ich má skutočne rád, prijíma ich takých akí sú, tak ako Boh prijíma všetkých ľudí. Vladko im pomáha zmeniť sa a otvoriť si bránu do neba. A tak majú poslední šancu stať sa prvými.

Projekt filmu:

1. V priebehu roka 2022 sa budú nakrúcať scény v rôznych obdobiach roka a pri rôznych činnostiach. Navštívime všetky zariadenia, natočíme ľudí pri práci, urobíme rozhovory a spracujeme rôzne príbehy.

2. Príprava hudby, spracovanie filmu (krátka a dlhá verzia), jazykové mutácie, hľadanie kanálov na distribúciu medzi ľudí – internet, televízie, školy, kresťanské komunity a občianske združenia, festivaly

3. Príprava webovej stránky a ekosystému na komunikáciu a spoluprácu ľudí a komunít, zdieľanie skúseností, zdrojov a príbehov

Technické zabezpečenie výroby:                       

Pracovný názov: Nepotrební ľudia a veci, poslední nech sú prvými 

Produkcia: Branislav Valko, BM recording Studio pajta

Scenár: Ján Košturiak, Branislav Valko        

Kamera: Branislav Valko, Ján Vician, Barbora Valková        

Letecké zábery: Branislav Valko, Róbert Halvoň, Dag Gróf

Hudba: Branislav Valko         

Strih: Branislav Valko, Barbora Valková   

Zvuk: Branislav Valko, Stanislav Bažík      

Osvetlenie: Branislav Valko, Ján Vician  

Rozprávač: Jozef Šimonovič / SK

Lokácia: Ján Košturiak, d.p. Vladimír Maslák

Miesta točenia: Kláštor pod Znievom, Vrícko, Borcová, Polerieka, Nitrianske Pravno, Kľačno, Bzovík, Košice, Prešov, Žakovce, Levoča, Banský Studenec, Martin, Rajecké Teplice, Žilina, Jaslovské Bohunice, Ružomberok, Bratislava        

Asistentka réžie: Barbora Valková

 Réžia: Branislav Valko 

Termín začiatku: 15. január 2022         

Termín ukončenia:  1. december 2022     

PRÁCE NA FILME       

Prvá fáza prác na filme:                               

Kamerové práce:

Naberanie videomaterálu v priebehu ročných období podľa miest lokácie, exteriéry, interiéry zariadení. Zábery dronom.         

Točenie ľudí pri práci a rôznych činnostiach          

Točenie rozhovorov a životných príbehov 

Štúdiové práce:                     

Príprava a strih videomateriálu       

Komponovanie a nahrávanie hudby           

Zvuková úprava – audiomastering   

Kolorizácia, efekty a finálny master SK verzie        

Úprava dlhej a krátkej SK verzie filmu        

Finálny výstup: mov / mp4    

Druhá fáza prác na filme:                            

Prepis audiostopy – textov do písanej formy         

Preklady textov a príprava jazykových mutácii      

pozn.: predpokladom je anglická a nemecká verzia. Možnosti máme aj ďalšie – francúzska, španielska, talianska, poľská jazyková mutácia…)     

Nahrávanie dabingu, originál speakri         

Zvuková úprava jazykových verzií, záverečné titulky, finalizácia 

Distribúcia:  televízie TV NOE/Česká Republika – signál v celej EU prípadne EWTN/USA – vysiela vo vyše sto krajinách sveta   

34