Ježiš dával svojim učeníkov pokoj. Iný ako dáva tento svet. Pokoj, ktorý hovorí, že veci okolo nás prebiehajú podľa Božieho plánu. A nás rozčuľuje, že nie podľa nášho. Upokojme sa. Boží algoritmus smeruje k dobrému koncu. To, čo nás práve znepokojuje je len malá epizóda a všetko zlé sa raz na dobré obráti.

Ak nás rozčuľujú politici, tak nesledujme ich mediálne vystúpenia a debaty. Ak nás znepokojuje okolitý svet, ignorujme média, ktoré sú plné negatívnych správ. Môžeme si vybrať nejakú časť sveta a opraviť ju. Problém zmeníme na príležitosť, niečo zlé premeníme na dobré. Rozčuľujú nás rôzni ľudia, často len preto, že sú iní ako my. Niekedy ich ani bližšie nepoznáme a máme voči nim predsudky. Radi posudzujeme a odsudzujeme, namiesto toho, aby sme v druhom človeku hľadali Ježiša Krista. Prečo? Pretože žije v každom z nás, aj keď niekedy necháme viesť svojim egom a negatívnymi vášňami.

Sklamanie je rozdiel medzi výsledkom a očakávaním. Ak nič neočakávame, nemôžeme zažiť sklamanie. Robme dobré veci a neočakávajte za to vďačnosť ani uznanie tohto sveta. Vyhneme sa sklamaniu. Keď nás prepadne vlna sebaľútosti, buďme si istí, že sú na svete milióny ľudí, ktorí sú na tom horšie ako my. Učme sa prijímať veci, ktoré sa dejú a ľudí, ktorí sú okolo nás, takých akí sú. Zdroj nášho nepokoja je v nás – sú to naše predsudky, posudzovanie a odsudzovanie, naše ego a optika, ktorou sa pozeráme na svet.

Na môjho priateľa útočili vlny smútku a bolesti, keď mu zomrela milovaná dcéra. V tom trápení začal chváliť Ježiša Krista. A vlny slabli a ustupovali. Sú problémy, ktoré nás presahujú. My sa s nimi trápime ale Pán si s nimi poradí. Len mu ich musíme odovzdať. A veriť. Niekedy sa cítime opustení, osamelí, nemilovaní a nepotrební. Ale Boh je s nami neustále a Jeho láska k nám sa nemení podľa toho, ako vyzeráme a čo robíme. Môžete namietať, že neveríte v Boha a nikdy ste ho nevideli. Ale On verí vo vás a má spočítane aj vaše vlasy na hlave. Upokojme sa. Svet nám nemôže ublížiť. Sme v Božích rukách.

Pokoj je v prijatí a odovzdaní. Prijímajme radosti aj trápenia, ktoré nám život prináša a robme všetko najlepšie ako vieme. To, čo nás presahuje odovzdajme Pánovi. Radujme sa a chváľme ho za všetko, čo sme dostali – život, talenty, ľudí okolo seba, príležitosti a projekty, ktoré nám život prináša. Chváľme Pána aj pri problémoch a trápeniach, ktorým ešte nerozumieme. Ak budeme danú situáciu riešiť  nadávaním, spúšťame si v tele negatívne emócie a ich nebezpečné následky. Problém však zostáva rovnaký. Upokojme sa. Aj keď nemáme veci pod kontrolou, má ich vo svojich rukách Ten, ktorý nás má bezvýhradne rád. On dopustí, ale neopustí.

Pokoj nachádzam na našich letných podnikateľských kempoch. Práve sme sa z jedného vrátili. Vďaka za pekné spoločné dni Šopíkovci, Salajovci, Súkeníkovci, Klieštikovci, Rovňaníkovci, Málkovci, Lisičanovci, Gabošovci, Koutný, Vierka Jantošovičová a Ota Klepárnik. Tu je workshop Evgeniye Zoltareva.

Tu sú niektoré naše témy, ktoré sme preberali

kemp-2022-kratke

Tu je prezentácia Ľubka Klieštika o TOC

TOC-konferencie-27.7.22_compressed

A ešte pozvánka do Dobrého Pastiera

12